KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Barn og Natur 

Har du sett dråpen i strået – blunke til deg?


Har du sett dråpen i strået – blunke til deg?

Barna må ikke bare lære om naturen –
men AV naturen.

Gjennom naturopplevelser tar vi imot stimuli til vårt sinn som gir næring til vårt følelsesliv og stimulerer vår tankevirksomhet.
Vi utvikler omsorg, medfølelse og omtanke som viktige ingredienser i våre holdninger. 
Naturens estetikk snakker til hele mennesket og er helt sentral for vår etiske utvikling.

(Odd Schei 1925 - 2008)
Naturfilosof, naturfotograf, høyskolelektor i biologi

Slipp barna ut i naturen ! "Hvis voksne trekker seg litt tilbake og gir barna tid til å bli kjent med stedet de er på, kan store ting skje, påpeker seniorforsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning"  Les mer HER

En tankevekker: Forskning viser at barn legger inn flere forbehold og utviser større forsiktighet i kontakt med natur. I et sikkerhetsperspektiv vil dette si at man opptrer på en måte som gir færre skader. Det er når man gjør tilretteleggelser og lager produkter at barn mister den "innebygde radaren" for risiko de fleste mennesker er utstyrt med.

Stadig flere studier indikerer at barn er mindre ute i naturen, og at innholdet i barns naturopplevelser er annerledes enn før. Ikke minst er det mye som tyder på at de voksne spiller en mer aktiv og førende rolle i barns kontakt med natur.  HER og HER

Den spontane, egenorganiserte leken i naturen har vesentlig svakere kår i vår tid enn tidligere. Organiserte aktiviteter har overtatt, og familien har fått mindre betydning som «fritidsenhet». Dette er noen av konklusjonene fra en litteraturstudie utgitt ved Høgskolen i Telemark (2013). HER

Utdrag:"En rekke undersøkelser om barn og naturopplevelser konkluderer med at naturmøte er av meget stor verdi for barn og unges utvikling. De positive effektene synes å være altomfattende: kroppslig/sanselig, helsemessig, sosialt, når det gjelder utvikling av følelses- og fantasiliv, opplevelse av tilhørighet, personlig identitet og konsentrasjonsevne."

 

Dråpen i strået  (Odd Schei)

Før

Tungt for mennesket – lett for naturen

Tungt for naturen – lett for mennesket
…lett for mennesket ?  …lett ?
Vi har supermarkedene
Vi har privatbilen
Vi har TV’n
Vi er lette støvkorn i datanett
Vi stues sammen – kjenner du mormor?

Har du tid?

Hører du bekken snakke til deg?
Ser du glitteret i vannet?
Lyset i isskulpturen?
Varmen i sommerenga?

Har du sett dråpen i strået
– blunke til deg?

 • Å gå i ulendt terreng, på mose og stein og stier med røtter….
 • Klatre i trær….
 • Å dra på oppdagelsestur
 • Å være i naturen på naturens egne premisser?
 • Å finne «det potensielle rommet» i naturens mangfold….
 • Å utforske, lytte til lyder, lytte til stillhet, lukte, smake, føle…..
 • Få øynene opp for de små og særlige forhold….
 • og møtes ved bålplassen med nistepakkene… utveksle, samtale, dele erfaringer .... bli kjent...

 

 • Voksne snakker lite med barna HER
 • Hvorfor skal vi høre på barns meninger? HER
   
 • Mennesket er en del av naturen, og ikke en liten gud utenfor, sier Einar Sundsdal; 

 • Lærer barna om giftig sopp HER

 • La barna bli glade i naturen; Les mer HER

 • Naturen hjelper barn med ADHDHER
 • Lærerik lek i naturen (og litt inne etterpå); HER
 • Vellykket aktivitetsdag for spreke 5-åringer HER

 • Hvordan blir høstfarvene til ?

 • Hvorfor smelter snøen rundt treet først? HER

Spørmål og svar fra DSB:

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.

Det er når vi voksne tilrettelegger og tilgjengeliggjør at utfordringene oppstår i forhold til regelverket.
Hva har man tilrettelagt?    Hvem har ansvar?  


Gjett hvor barn leker på sitt mest energiske ?  Les mer HER
Utdrag;  ...når barnehagene dro på tur i skogsområder med barna, var de mer fysisk aktive enn de vanligvis var på barnehagens uteområde...
 

Hva er egentlig en frilufstbarnehage ?  Les mer HER

Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager ? Les mer HER