KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvem har ansvaret for at en lekeplass følger regelverket?

Det er eier av lekeplassen som har dette ansvaret.  For offentlige lekeplasser, skoler og barnehager vil det si virksomhetsledere og kommunen.  For borettslag og velforeninger er det laget/foreningen ved styret som har dette ansvaret.  I mange tilfeller må styreverv tagere ta sitt ansvar seriøst og  undersøke hvilke forpliktelser de påtar seg ved å ta et slikt verv - dette gjelder da også for lekeplasser.  Innskjerpelsen i forhold til styremedlemmers ansvar er betydelig i de siste årene.  Noe mange ikke er klar over.  Les mer HER