KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hva er kravet til fall soner og støtflate / fallunderlag rundt husker (disser) ?

Hei, Mener dere tidligere hadde liggende retningslinjer for sikringssone kring disser, men finn det ikkje nå.  Kan dere vere behjelpeleg med link til dette?

---

Svaret er opdaterti iht reglendringer i 2017.

Hei, nei vi har nok ikke hatt det. Det er mye matematikk mht husker og ingen fasit ettersom alt avhenger av lengden på opphengene. Opphengene er kjettingenes lengde fra senter av festet under toppstokken og ned til sitteflate. Det er dette somer dimensjonerende. Dvs at svært mange andre krav regnes ut fra det.

Et eksempel.  Om vi sier at opphengslengden er 2 meter, så vil kravene for soner, og for støtflatens utbredelse når underlaget er inmrammet med en kant være følgende. Dette betyr sammtidig at alle husker med kortere oppheng enn 200 også vil tilfrestille kravene om målene er som beskrevet.

Montering:
Huskesetene skal henge i ro.
Lengde på fallsone og støtflate er da akkurat 4 meter hver vei målt fra senter under setet i huskebeveglses retningen.
Bredden skal være minst 63 cm ut til sidene på hvert sete i hele overnevnte lengde.
Innfestingen av opphengene oppe under toppstokken skal være 10cm bredere enn innfestinger i setet.
Avstander fra setenes ytterkant til innsiden av konstruksjon skal være minst 60, og mellom ytterkant av setene minst 70 (mellom setene).  
En bruker seter skal ha minst 35 cm klaring til underlaget, og flerbruker-seter som felleshusker o.l. skal ha minst 40 ved laveste punkt når man beveger setet frem og tilbake i huskeretningen ift det laveste punktet på setet som er stivt - være seg selve setet eller rammen rundt.

Støtflate uten kant rundt:
Om støtflaten er PLAN med arealet rundt - ved at det ikke er noen kanter eller noe en kan treffe om en "fortsetter" et fall fremover i dette området, så kan støtflaten være 50cm kortere en oppgitt over - hver vei.  
Dette området er ikke noe barn faller ned på ved fall av huska, men et område de kan trille / skli inn i ved fall.  Dette kan typisk være en løsning om det er fast underlag med overgang til gress eller liknende, og ved bruk av løsmasse om en sørger for at det ikke er en kant der en har gravd, men en gradert skrånende kant fra bakkenivå og ned i bakken inn mot husken over en avstand på 75cm eller mer i hele støtflatens bredde.
Disse 50cm kan ikke være asfalt, fjell, betong o.l. som er forbudt i forskriften - se §11-4.

Lesgjerne også svaret på utregning av fallhøyde på huske HER

Lykke til!