KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Gammel båt som lekeplassutstyr

Hei, xx barnehage har tatt imot en båt; litt stor passbåt.

Det er fylt opp med sand rundt og  lagt nytt gulv, åpningene er store nok. Det er bare pressenning på taket, så der kommer ikke barn oppå, de leker inni og rundt.
Vi er uenige om sikkerhet og mulig risiko for skader, og ber om en befaring og uttalelse, før vi eventuelt legger matter rundt.

Svar:

Ift plassering, soner, støtflater osv så bør dette kunne avklares med noen opplysninger, bilder osv.  Her er høyder sentrale.  Om dere kan ta noen bilder og måle høyder fra bakken og opp til de fleste sentrale områder som; ripe, dekk, nedre kant av åpninger som kan klatres i og taket, og så referere disse til bildene til oss, så kan vi lettere si noe om dette.

Vi uttaler oss aldri endelig eller bestemt på forhånd, kun etter å ha kontrollert selv.  Det vi uttaler oss om er kun de forutsettinger vi får opplyst og det vi normalt kan anta.  Noen form for forhåndsvurdering mht at det er avviksfritt eller liknende gjør vi aldri. Gi beskjed om dere ønsker ekstra befaring mht dette, eller avventer til neste årskontroll.