KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvordan fylle igjen åpninger med hektefare/klemfare ?

Jeg har et spørsmål angående sikring av en lekeplass i barnehage. Har dere noen tips til fyllmasse for å fylle igjen små åpninger som innebærer hektefare og klemfare. Fungerer f.eks Fugemasse eller silikon?

Svar: De fleste slike limbaserte og fleksible «masser» som herder med fuktighet viser seg å være gode. Har kommet en del nye nå.  

Det sentrale er kanskje om de inneholder gifter som ikke er så greie for barn dersom de pirker løs dette og spiser det! Så dette burde dere vurdere.
Ellers bør en vel begrense bruken av dette til der en må – dvs mellom ulike materialer, og mot stål etc.

Og; - det sentrale ift hektefarer for å lukke disse avvikene er å forstå hva som skal tettes. Er det sprekker med åpning der snorer (med knute/propp i enden) eller klær kan komme inn i, og som ikke vil "komme ut" / gjennom sprekken dersom snoren dras gjennom.  Da er det selve åpningen inn til sprekken som skal tettes - ikke nødvendigvis hele sprekken.  

Det som kanskje gir best resultat/varighet er følgende alternativer:

  • I treverk: trekiler / plugger av 0,8 rundstokk eller tilpassede emner sammen med trelim. Trelim er giftfritt.
    • Trekiler til å sette inn vinduer med - fås på trevaren.
    • 8mm rundstokk eller møbelplugger - fås og oftest på trevarehandleren
  • Andre blander trelim med sagmugg/flis – og tetter med det.
  • Atter andre er flinke til å skru inn skruer slik at «stammen på skruen» kommer på tvers av sprekken og ved dette hindrer de i å komme inn.
  • Over hjørner med sprekk i,  som i mønet på taket: små vinkeljern med skruer.  Pass på at de stikker litt ut forbi mønet/åpningen til sprekken.

Tenk på at barn leker med dette ift gifter osv, at å lukke avvik varig er bedre enn å måtte gå over hver 6-12 måned for å fylle inn ny «masse» som har forsvunnet.  Sett deg tilstrekkelig inn i regelverket slik at du ved tiltakene ikke lager nye og være farer. Det ser vi faktisk ganske mye av.