KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,

Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles fra der barna står ( typisk plattformer og trappetrinn ) og fra der de kan henge ( typisk øverst i klatrenettet osv.)  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det kanskje ikke er tiltenkt.

Fallsonen må derfor regnes ut ift de ulike fallhøydene. Minstemål for alle apparater er dog 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt.

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere.