KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvilke krav er det til sandkvalitet i leke-sandkasser i barnehager?

—————
Svar: 

Ingen, rent bort sett fra sunn fornuft.  Ift renhet, gift-frie osv.  Dvs at den bør være av natur-sand og ikke av knuste masser som har skarpe kanter og som barn blir såre av å holde på med.
Videre bør den ha et stort spredningsområde ift fraksjoner, gjerne jevnt fordelt ift siktekurven og med nok/mye finstoff ( 0,05-0,1) ift å fylle ut alle «rom» i sanda – altså det motsatte av støtsand.
Slik sand har stor hygroskopisk evne, som det heter, dvs at den suger og holder på fuktigheten. Noe som gjør at den blir lett å forme og god å bygge med.
0-5 eller 0-8 pleier å være bra.

Andre forhold: 

Sandkassen skal fylle det formål at barna synes det er greit og gøy å leke der.  Det må være nok sand og grei kvalitet på sanda.

Gjennom lek forsvinner gjerne en del av sanda, og vi anbefaler å etterfylle med jevne mellomrom, og aller helst med lik masse.  
Ha jevne rutiner mht renhold/spyling/vending av sanda osv., og evt. tildekking når ikke i bruk for å forebygge dyre-ekskrementer/søppel osv.

Med denne rutinen trenger man ikke nødvendigvis å bytte ut all sanda, men kun etterfylle ved behov.