KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Ansvar

Er det krav om kontroll av leikeplassen? Hvem er ansvarlig?

Hei, vi har flytta inn i eit nytt nabolag med eit felles uteareal med huske, sklie og sandkasse. Det er per d.d. 9 einebustadar med ei velforening. Dette utearealet er satt opp av utbyggar, etter krav frå kommunen. Kven har ansvar for uteområdet? Er det krav om kontroll av leikeplassen?

---

Hei, i forhold til krav om kontroll så kan du lese mer fra DSB's sider HER.

Det er eier – antar at det her er styret i velforeningen og grunneier - som til enhver tid er ansvarlig for at lekeplassutstyr er iht krav – se lekeplassforskriften §16. Viktig at dere får avklart eierforholdet her

Hva kan vi foreldre gjøre for å påvirke sikkerheten i barnehagen?

Vi har barnet vårt i kommunal barnehage. Dette er i å for seg en fin barnehage, men vi foreldre stiller spørsmål ved enkelte forhold ved tilhørende lekearel ute. Bl.a. så er det en menneskeskapt høyde av tørrstablet steinblokker som er omtrent 1 meter høy. Nedenfor denne er det ikke noe fallunderlag eller sand, men en har gressplen. Det er også stående vann rett nedenfor. Hvilke forskrifter skal slike lekearel følge, evt hva kan vi som foreldre gjøre for å få kommunen til å reagere. Kommunalt tilsyn blir vel litt bukken og havresekken...?

Svar: Dette er et kjent dilemma.  Mht regelverket/myndighetskravene for lekeplasser så er eier ansvarlig for at disse er oppfylt, og internkontrollforskriften sier en del om hvor ofte tilsyn skal utføres, og hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn.  Les mer HER

Det kan kanskje være greit å starte med å sende en bekymringsmelding - både til kommunen og virksomhetsleder,  evt. ta det opp på et foreldremøte, for å forsøke å komme til enighet/finne løsninger.  Ofte kan det være enkle tiltak som skal til for å forebygge unødvendige risiko-situasjoner.

Les mer: Om risiko HER,  Gode råd fra Leon:  HER

Hvem har ansvaret på en campingplass ?

Hei,  Jeg har noen venner med campingvogn på fast plass. Og på den campingplassen har de ett par trampoliner og den for de minste barna er verst. Det mangler kjempe mange fjær der og matten rundt  dekker ikke. Slik at det i prinsippet går an å falle ned der for små barn.

De har hatt det slik i flere år. For nevøen min klarte å sette hodet fast mellom to fjører. Heldigvis var det andre turister der. Jeg trodde den matten skulle dekke fjørene.

Så det vi lurte på var om det fantes et kontroll organ der de kan få hjelp til å tvinge dem til å fikse det? 

Svar: i forhold til ansvar så er det alltid eier av lekeplassen som har dette – til enhver tid.  I dette tilfellet; campingplasseier.

Legger ved en lenke fra DSB (direktoratet for sikkerhet og beredskap) og deres skriv i forhold til;    Trampoliner
Dette kan dere evt. forelegge campingplasseier, slik at denne er informert om sitt ansvar.

Hvem har ansvar for lekeplasser i borettslag ?

Hei. Jeg bare lurer på om dere vet om lekeplasser i borettslag som ikke er gjerdet inn med/uten lås anses som offentlige lekeplasser for allmennheten, eller om de er kun for borettslagets beboere? Vet dere om det finnes en forskrift om dette?

Svar: Kravet til lekeplasser/lekeplassutstyr gjelder for alle som opparbeider og tilrettelegger – unntatt private hager.  Se mer HER.
Se egne sider for borettslag og velforeninger HER
 

Hvem har ansvaret for at en lekeplass følger regelverket?

Det er eier av lekeplassen som har dette ansvaret.  For offentlige lekeplasser, skoler og barnehager vil det si virksomhetsledere og kommunen.  For borettslag og velforeninger er det laget/foreningen ved styret som har dette ansvaret.  I mange tilfeller må styreverv tagere ta sitt ansvar seriøst og  undersøke hvilke forpliktelser de påtar seg ved å ta et slikt verv - dette gjelder da også for lekeplasser.  Innskjerpelsen i forhold til styremedlemmers ansvar er betydelig i de siste årene.  Noe mange ikke er klar over.  Les mer HER