KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Bildekk

Kan vi bygge hinderløype m bildekk?

Hei.

Vi vurderer å sette opp en liten hinderløype av bildekk og traktordekk i barnehagen. Finnes det noen regler mot å bruke dekk til slikt i barnehagen? Giftstoffer eller noe sånt?

Tenker ikke på fallhøyder o.l. for den skal være lav.
Håper på svarJ

Mvh
Axxxxx Jxxxx
Styrer
Vxxxxx  barnehage

 

Svar: hei, det finnes noen regler ift bildekk og innhold av asbest osv. Det er jo, om man tenker seg om, litt i overkant da Om dere skulle bruke så gamle dekk at de inneholder asbest, så er dekkene sjelden så slitt at dette er synlig. Dvs at det er innpakket i gummien. Bildekk har blitt brukt som huskeseter i 10-tals vis av år - og mange gamle hengeoppe enda - og ingen er blitt syke av de så vidt vi vet ;-) 

Eldre dekk har en del farlige tilsetningsstoffer osv i seg som kan være uheldige. Saken er vel at det er svært vanskelig, kanskje nesten umulig at det er farlig, uten at barna spiser dekkene ….  Risikoen er altså svært liten. 
Vi har ikke hørt om skader eller liknende mht bildekk annet enn at barn har satt seg fast i huskeseter av dekk, eller at barn har skadet seg på utstikkende / skarpe korder på innsiden av dekk – og da er de vært gamle og slitt. Så bruk hele dekk.  Og sett de godt fast. Vi kjenner til at barn tar med seg dekk og lar de trille for egen vilje av sted - og det er ikke alltid like heldig for de som måtte komme i veien. Og gøy? - ja det er det nok.

Det beste er å benytte relativt nye dekk – dvs etter 2010 som er produsert i Europa av kjente merker.  Dekk produsert i Østen/Kina følger IKKE alltid de samme reglene!  Ta gjerne kontakt med miljødirektoratet, KLIF, dekkprodusentene osv for å avklare dette endelig.

Se også:
http://miljodirektoratet.no/no/Tema/?query=bildekk&q=bildekk
og kanskje:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2006/Januar_2006/Kunstgressbaner_og_resirkulerte_bildekk/

Håper dette avklarer noe for deg.

Bakkeklaring under (dobbelt) huske dekksete - krav til avstand.

Hei.

Vi har kjøpt to nye husker til barnehagen, en vanlig bildekkhuske og en med mindre hjul under til føttene (lagt ved bilde). Reglene for oppheng av husker er vel mellom 40-45 cm fra bakken. Er det opp til undersiden av husken? Hvordan blir det da for husken med fotdekk under (se vedlagt bilde)? Er det 40-45 cm opp til det nedre hulet eller er det opp til sittedelen av huska?

---

Hei,  og takk for spørsmålet. Mange spør om dette. Det korte svaret er:
Kravet er minst 40 cm «bakke klaring» ned til underlaget under bildekksete - ift klemfare om barn kommer under ved bruk. 

Det utdypende svaret:

Her er det noe delte meninger om hva som er dimensjonerende – dvs fra hvor en skal måle fra.

En del, bl.a. noen leverandører, velger å legge til grunn at barna kun sitter på det store setet, og mener på den bakgrunn at det lille setet vil bli dyttet oppover mot det store / dyttet litt til siden – dvs vil være ettergivende om det skulle treffe et barn som kommer under ved bruk.  Ut fra en slik forståelse mener de ett av to;
1) at en kan mål fra underkant av det lille setet når det holdes opp under det store.  Eller
2) at det lille setet ikke skal tas med i det hele tatt, og at det er fra undersiden av det som er tenkt for å sitte på som skal være der en måler fra. Dvs undersiden av det store setet.

Dette begrunnes ofte med at om en skal måle på det nederste så vil husken bli så høy at barn ikke selv klarer å komme opp, og også at huskeoppphengene blir så korte at huskegleden blir ødelagt/redusert.  Det er for så vidt riktig, og samtidig ikke noe som skal hensyntas ift oppgaven lekeplasskontroll - som er å påvise avvik fra krav ift mulige konsekvenser knyttet til de beskrivelsene vi skal kontrollere etter.

Andre igjen, deriblant vi, legger en eller flere av disse forhold til grunn for vår vurdering.
1) Standardens benevnelse, dvs valg av uttrykk for risikoen som skal unngås, som er «ground clearance» - som betyr bakkeklaring, og  mener det viser til klaringen under et sete ift sikker bruk - og da åpenbart det nederste. Det beskrives  ikke noe i standarden ift et sete å sitte på som  en del velger å legge til grunn for forståelsen.

2) Faktisk og reel bruk ift den risikoen som beskrives – dvs klemfaren.  For; en god del barn står på det nederste dekket ved husking, og gjerne også to av gangen. Og noen ganger står det barn oppe på det store dekket i tillegg med hvert ben på siden av den sittende/stående brukerne.  Ettersom en ikke kan si om barna står på det nederste setet, og tyngden deres derfor er plassert på det nederste dekket som da ikke vil være særlig ettergivende om en klemsituasjon oppstår, bør en ta høyde for dette idt slike seter.

3) Vår oppgave er å ta utgangspunkt i det standarden beskriver, barns reelle bruk av utstyr ift beskrevene situasjoner og og så mulige risikoer. Vi skal som utgangspunkt se på «worst case» mht muligheter, og derfor beskrive det vi ser ut fra et føre var prinsipp, ift ett år frem i tidmht slitasje osv, og ikke legge «egne» begrensinger eller forutsettinger til grunn.  Og særlig ikke forutsettinger som ikke fanger opp de bruks scenarioer som er normale eller kan forventes ift bruk. 

Det kan og føyes til at denne typen doble dekkseter er samtidig en kuriositet som hovedsakelig er knyttet til det norske markedet. Slike seter sees svært sjelden i andre land som omfattes av standarden.  Det er nok derfor det felleseuropeiske regelverket ikke har hensyntatt dette ift å beskrive det.

Er det restriksjoner mot bruk av gamle bildekk på lekeplassen ?

Hei, Vi skal lage oss en hinderløype og har fått noen ideer fra kataloger og andre barnehager, der ser vi at de har brukt bildekk. Er det noen restriksjoner på bruk av gamle bildekk som lekeapparater/balanselek for barn. Tenker i forhold til miljøgifter og evt andre ting.

Svar: i forhold til regelverket så er det ingen forbud mot dette pr. dags dato.  Vi har mange barnehager i vår portefølje som bruker slike til ulike aktiviteter, og vi gir ingen avvik i våre rapporter så lenge disse tilfredsstiller øvrige krav i regelverket (eks. soner og støtflater/montering/plassering i forhold til andre elementer osv.).

Om miljøgifter kan du sikkert finne en del informasjon på nettet – det er nok en kjent sak at gamle bildekk inneholder en del miljøgifter…. Her noe om dette fra 2010.