KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Bygge selv

Kan vi bygge lekeapparater selv?

Hei.
Jeg sitter i et velforening, som ønsker å lage en treningspark i boområdet vårt. Apparatene i slike parker er så dyre at det vil ta tid før vi får mange nok apparat til å fylle område. Derfor lurer vi på om vi selv kan supplere med noen egenproduserte apparater inntil vi får råd til å fullføre?    

Håper dere kan gi oss et svar.
Med vennlig hilsen Monica xxxxx
for xxxxxxxxxx Velforening

----

For alle offentlige tilgjengelige lekeplasser gjelder samme regelverk.  Dvs at de skal tilfredsstille de norske myndighetskravene, som du finner på høyre side HER.
Myndighetene svarer og på en del sentrale spørsmål – HER.

Det er ingenting i veien for å lage noe selv – og de må tilfredsstille samme de samme krav. Dere blir da som både produsent og eier å regne.

Ift underlag er det mye som kan benyttes. Sand, grus, bark, kutterflis og gummimatter – det avhenger av fallhøyden mht kvalitet, dybder og utstrekning av areal som skal ha dette ift de ulike apparatene. Ofte står det i informasjonen til leverandørene.  Du kan lese mer om det på vår side - HER

Jord og gress er ok opp til fallhøyde på 1 meter. 

Ift det meste av balanseringsutstyr og hinderløype så kan en unngå så å si de alle alvorligste farer ved å holde alt lavere enn 60cm og da kunne benytte jord/gress i en utstrekning på MINST 150 til alle sider. 
En hoved utfordring ift dette er at del-elementer enten må stå så tett at det er naturlig sammenheng mellom de for barn ved lek og bevegelse slik at de ikke utgjør hindringer i sonene til hverandre – dvs noe de kan falle på og skade seg på ved fall.  Eller også må de stå med minst 150 mellom hvert element slik at de er «selvstendige elementer» og da med delte fallsoner.  Dette forutsetter at det ikke er bevegelse i noen av elementene. Skulle det være slik kan det hende de må ha egne separate og udelte fallsoner.

Håper dette hjelper litt - lykke til!

Kan vi bygge hinderløype m bildekk?

Hei.

Vi vurderer å sette opp en liten hinderløype av bildekk og traktordekk i barnehagen. Finnes det noen regler mot å bruke dekk til slikt i barnehagen? Giftstoffer eller noe sånt?

Tenker ikke på fallhøyder o.l. for den skal være lav.
Håper på svarJ

Mvh
Axxxxx Jxxxx
Styrer
Vxxxxx  barnehage

 

Svar: hei, det finnes noen regler ift bildekk og innhold av asbest osv. Det er jo, om man tenker seg om, litt i overkant da Om dere skulle bruke så gamle dekk at de inneholder asbest, så er dekkene sjelden så slitt at dette er synlig. Dvs at det er innpakket i gummien. Bildekk har blitt brukt som huskeseter i 10-tals vis av år - og mange gamle hengeoppe enda - og ingen er blitt syke av de så vidt vi vet ;-) 

Eldre dekk har en del farlige tilsetningsstoffer osv i seg som kan være uheldige. Saken er vel at det er svært vanskelig, kanskje nesten umulig at det er farlig, uten at barna spiser dekkene ….  Risikoen er altså svært liten. 
Vi har ikke hørt om skader eller liknende mht bildekk annet enn at barn har satt seg fast i huskeseter av dekk, eller at barn har skadet seg på utstikkende / skarpe korder på innsiden av dekk – og da er de vært gamle og slitt. Så bruk hele dekk.  Og sett de godt fast. Vi kjenner til at barn tar med seg dekk og lar de trille for egen vilje av sted - og det er ikke alltid like heldig for de som måtte komme i veien. Og gøy? - ja det er det nok.

Det beste er å benytte relativt nye dekk – dvs etter 2010 som er produsert i Europa av kjente merker.  Dekk produsert i Østen/Kina følger IKKE alltid de samme reglene!  Ta gjerne kontakt med miljødirektoratet, KLIF, dekkprodusentene osv for å avklare dette endelig.

Se også:
http://miljodirektoratet.no/no/Tema/?query=bildekk&q=bildekk
og kanskje:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2006/Januar_2006/Kunstgressbaner_og_resirkulerte_bildekk/

Håper dette avklarer noe for deg.

Kan vi kjøpe lekestativ på felleskjøpet, eller lage selv ?

Hei,
Jeg er sekretær i en velforening som vurderer å kjøpe/lage noen nye lekestativ til lekeplassen vår. Det vi lurer på er hvilke regler vi må forholde oss til når vi skal anskaffe lekestativ/lekeapparater. Kan vi spikre sammen noen stativer på egen hånd? Kan vi kjøpe av lekestativene som selges forholdsvis billig på f.eks. felleskjøpet? Eller må vi kjøpe de lekestativene som er godkjent for bruk i barnehager o.l.?

 

Svar: Ettersom lekeplassene deres er offentlig tilgjengelige så gjelder samme regler her som for alle offentlige lekeplasser. Dvs at alt som står der skal tilfredsstille kravene i lov og forskrifter, samt standarder for slikt utstyr. 

Normalt er ikke lekeplassutstyr som selges i byggevareforretninger, større planteutsalg osv laget for offentlig bruk, men til bruk i privat inngjerdet hage (ikke borettslag osv). Da er det andre regler.  

Vi har kontrollert en rekke slike stativer og de har uten unntak, mange og alvorlige avvik fra regelverket ift hektefarer for hals og hode, snorer og klær, fingre, beskyttelse mot fall, tau osv. De er også veldig underdimensjonerte ift offentlig utstyr.

Utfordringen er at de som arbeider med salg av disse nesten aldri kjenner til dette, men kun antar og anbefaler disse til alle som spør om de kan benytte slike. Det er åpenbart at produsentene heller ikke informerer særlig om dette - noe de har ansvaret for.

Produsenter og utsalgsstedene har et hovedansvar for at slik kunnskap kommer dit den skal - dvs til kunden, og en kan kreve reklamasjon på bakgrunn av feilinformasjon.  Vi har tidligere vært i kontakt med både produsenter og større kjeder ift dette, men opplever ikke at de tar dette alvorlig.

Bygger dere selv – noe som er helt ok – er dere som produsent å regne selv, og da også ansvarlige for at alle krav som gjelder er innfridd.  Med rett kunnskap er det faktisk ikke så vanskelig om en holder seg til levere fallhøyder.  Eksempelvis vil utstyr med fallhøyde lavere enn 60 ikke kunne ha avvik med hektefare hals, hode, klær/snor eller finger. 

Lykke til!

 


Kan vi sette opp lekeplassutstyr på dugnad ?

Hei, Velforeningen vår skal sette opp et lekeapparat (klatrestativ med sklie) på vår lokale lekeplass. Dette skal gjøres på dugnadsarbeid. Jeg lurte på om det er krav om å kontrollere at lekeapparatet er satt opp i henhold til krav. Må dette dokumenteres? Tilbyr dere å ta en kvalitetskontroll på lekeapparatet med tanke på om det er riktig montert? Hva koster i så fall dette?

Svar: 

Legger inn spørsmål/svar fra DSB som passer til ditt spørsmål:

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.


Vi utfører kontroller iht det samlede myndighetskrav for lekeplassutstyr, og kan hjelpe dere med det.  Utstyret blir da kontrollert fullstendig også i forhold til soner/fallunderlag og øvrige forhold som følger av lover og forskrifter – inkl. evt. feilmontering.

Be om et uforpliktende tilbud HER

Er det restriksjoner mot bruk av gamle bildekk på lekeplassen ?

Hei, Vi skal lage oss en hinderløype og har fått noen ideer fra kataloger og andre barnehager, der ser vi at de har brukt bildekk. Er det noen restriksjoner på bruk av gamle bildekk som lekeapparater/balanselek for barn. Tenker i forhold til miljøgifter og evt andre ting.

Svar: i forhold til regelverket så er det ingen forbud mot dette pr. dags dato.  Vi har mange barnehager i vår portefølje som bruker slike til ulike aktiviteter, og vi gir ingen avvik i våre rapporter så lenge disse tilfredsstiller øvrige krav i regelverket (eks. soner og støtflater/montering/plassering i forhold til andre elementer osv.).

Om miljøgifter kan du sikkert finne en del informasjon på nettet – det er nok en kjent sak at gamle bildekk inneholder en del miljøgifter…. Her noe om dette fra 2010.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?

Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.   Les mer HER

Kan vi bruke trykkimpregnerte materialer i sandkasse ?

Hei. Planlegger sandkasse som skal holde i 7-8 år. Kan jeg sette opp denne med trykkimpregnert tre fra byggevarehus, f.eks. Montér? Skjønner at dette med trykkimpregnert tre har en historie mht. bruk av arsenikk og kreosot etc. Ifølge en snekker jeg kjenner, skal det ikke være like mange farlige stoffer i dagens trykkimpregnerte trevirke...

 

Svar:  Hei, ja de nye trykkimpregnerte materialene som du kjøper kan brukes. Dog får barn ofte flis o.a. av disse – ofte dårligere kvalitet.Foreslår ofte at kassen bygges av trykkimp og at toppbordet lages av furuplank i str 1 1/2 x 6  
(36x156 i mm - eller likn)
Fint for barna å «bake og bygge» på, og for de voksne å sitte på! J

Hva er kravet til betongrør som skal brukes som "tunnel" ?

Hei. Takk for hyggelig samtale på telefon. Det jeg lurte på var kravet til dimensjon på betongrør som skal brukes som tunell i barnehage.  Røret blir på minst 2 meter i lengde.

---

Hei, dette står i punkt 4.2.7.4 i EN1176.
 
Om røret er over 2 meter langt innvendig lengde så er minste tillatte diameter 75 – for hele røret. Inntil 2 meter lengde så skal diameterenn være minst 50 – for hele røret. Inntil 1 meter lang så skal det være minst 40 – for hele røret.  Ift vann osv bør røret være litt skrått.
Om røret skrår mer enn 15 grader er det krav til klatretak.  Rør som kun er åpen i en ende er det og egne regler for. De skal være minst 75 i diamater og kan maksimalt være 200 dype.

Lykke til.