KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Huske

Materiale til toppstokk på huske - råd om montering av stokke stativ.

Hei,  Lurte på om dere kunne svare meg på følgende:

Vi har et huskestativ i barnehagen der vi ser at toppstokken snart bør skiftes ut. Hva slags stokk/materiale kan vi bruke? Vi har mulighet til å få kjøpe nye stokker fra Eidsiva bl. annet som ikke inneholder kreosot, er det da ok? Vil jo da være impregnerte, men det leser jeg at er tillatt i barnehagen ute. Hva bør vi passe på ved montering?

Stemmer dette?

Med vennlig hilsen
Kxxxxx Gxxxxxxxx
styrer
Xxxxxxxxxx barnehage 

---

Hei, all standard impregnert materiale som leveres i dag skal være lovlig.  Kreosot er forbudt - også å gjenbruke, det gjelder og gammel trykkimpregnert materiale i klasse A. Vi ser i en del tilfeller så råtner de nye miljøimpregnerte stokkene opp innenifra på 2-3 år selv om de ser hele og fine ut utenpå, og må skiftes.  Det kan være lurt med en slags «garanti» da…   Og; en vanlig grov furustokk vil og gjøre jobben - og den kan dere impregnere selv.  
Husk at til trykkimpregnert så velges ikke alltid den beste materialen - heller omvendt.   

Tips: la helst ikke husken stå under trær, eller fjern i alle fall greiner osv som gjør at husken står i skyggen og ikke tørker opp etter regn, snø eller også får masse lauv og grønske/mose på seg som hjelper i gang feil prosesser.

Spennet mellom bærepunktene bør ikke være over 3,5 meter og diameteren på den nye stokken bør da være minst 14 cm for en vanlig 2 seter huske. For felleshuske så bør en helst opp i diameter på minst 18 – hør evt med produsenten.  Stokken bør ha minst mulig langsgående sprekker, om noen, og i hvert fall ikke på toppen – de trekker vann og svekker også stokken over tid ift at de dette setter i gang uønskede prosesser.  

Husk å montere huskene iht krav og avstander. Et stokkestativ bør være breiere nede ved bakken mellom stolpene enn i toppen - når en ser det forfra. Dvs der en står når en "dytter" barn i husken.  Opp mot 50 cm kan være bra ift stabiliteten.  
Sjekk innfestinger av kjettingene, skjøter osv for slitasje. Kan og være tid for å bytte ut kulelagre osv i toppen samtidig som stokken. Se etter at lagre er montert fast og at de peker rett vei ift huskebevegelsen - her er det ofte gjort feil. Benytt anledningen til å gå over det meste når dere først er i gang. 

Ift mål, avstander osv så kan du lese mer om det HER

Lykke til!

Bakkeklaring under (dobbelt) huske dekksete - krav til avstand.

Hei.

Vi har kjøpt to nye husker til barnehagen, en vanlig bildekkhuske og en med mindre hjul under til føttene (lagt ved bilde). Reglene for oppheng av husker er vel mellom 40-45 cm fra bakken. Er det opp til undersiden av husken? Hvordan blir det da for husken med fotdekk under (se vedlagt bilde)? Er det 40-45 cm opp til det nedre hulet eller er det opp til sittedelen av huska?

---

Hei,  og takk for spørsmålet. Mange spør om dette. Det korte svaret er:
Kravet er minst 40 cm «bakke klaring» ned til underlaget under bildekksete - ift klemfare om barn kommer under ved bruk. 

Det utdypende svaret:

Her er det noe delte meninger om hva som er dimensjonerende – dvs fra hvor en skal måle fra.

En del, bl.a. noen leverandører, velger å legge til grunn at barna kun sitter på det store setet, og mener på den bakgrunn at det lille setet vil bli dyttet oppover mot det store / dyttet litt til siden – dvs vil være ettergivende om det skulle treffe et barn som kommer under ved bruk.  Ut fra en slik forståelse mener de ett av to;
1) at en kan mål fra underkant av det lille setet når det holdes opp under det store.  Eller
2) at det lille setet ikke skal tas med i det hele tatt, og at det er fra undersiden av det som er tenkt for å sitte på som skal være der en måler fra. Dvs undersiden av det store setet.

Dette begrunnes ofte med at om en skal måle på det nederste så vil husken bli så høy at barn ikke selv klarer å komme opp, og også at huskeoppphengene blir så korte at huskegleden blir ødelagt/redusert.  Det er for så vidt riktig, og samtidig ikke noe som skal hensyntas ift oppgaven lekeplasskontroll - som er å påvise avvik fra krav ift mulige konsekvenser knyttet til de beskrivelsene vi skal kontrollere etter.

Andre igjen, deriblant vi, legger en eller flere av disse forhold til grunn for vår vurdering.
1) Standardens benevnelse, dvs valg av uttrykk for risikoen som skal unngås, som er «ground clearance» - som betyr bakkeklaring, og  mener det viser til klaringen under et sete ift sikker bruk - og da åpenbart det nederste. Det beskrives  ikke noe i standarden ift et sete å sitte på som  en del velger å legge til grunn for forståelsen.

2) Faktisk og reel bruk ift den risikoen som beskrives – dvs klemfaren.  For; en god del barn står på det nederste dekket ved husking, og gjerne også to av gangen. Og noen ganger står det barn oppe på det store dekket i tillegg med hvert ben på siden av den sittende/stående brukerne.  Ettersom en ikke kan si om barna står på det nederste setet, og tyngden deres derfor er plassert på det nederste dekket som da ikke vil være særlig ettergivende om en klemsituasjon oppstår, bør en ta høyde for dette idt slike seter.

3) Vår oppgave er å ta utgangspunkt i det standarden beskriver, barns reelle bruk av utstyr ift beskrevene situasjoner og og så mulige risikoer. Vi skal som utgangspunkt se på «worst case» mht muligheter, og derfor beskrive det vi ser ut fra et føre var prinsipp, ift ett år frem i tidmht slitasje osv, og ikke legge «egne» begrensinger eller forutsettinger til grunn.  Og særlig ikke forutsettinger som ikke fanger opp de bruks scenarioer som er normale eller kan forventes ift bruk. 

Det kan og føyes til at denne typen doble dekkseter er samtidig en kuriositet som hovedsakelig er knyttet til det norske markedet. Slike seter sees svært sjelden i andre land som omfattes av standarden.  Det er nok derfor det felleseuropeiske regelverket ikke har hensyntatt dette ift å beskrive det.

Huskestativet i barnehagen er pill råttent - kan jeg som forelder gjøre noe?

Hei,   Er det dere som kontrollerer lekeapparater i barnehager?
Hva kan jeg som forelder gjøre når et huskestativ i bhg er pill råttent? Treverket detter ut av tverrbjelken. Det svikter og gynger når barna husker i det.

Svar: 

Ja, vi utfører årlig hovedettersyn av lekeplasser. Se mer om våre tjenester HER

Til ditt spørsmål:  Vi får med jevne mellomrom bekymringsmeldinger, og har lagt ut et generelt svar på en tilsvarende henvendelse på våre FAQ-sider – se vårt svar HER.   Mer om regelverket finner du HER

 

Kan vi kombinere huskeseter for ulike aldersgrupper ?

Hei, Vi har et huskestativ med 2 stk babyseter på. Vi ønsker å bytte ut det ene babysetet med bildekksete for større barn. Er dette ok eller er det regler som strider mot å ha disse ved siden av hverandre på samme huskestativ?

Svar: Ja, det går helt fint, det er ingen regler mot dette etter endring av reglene i 2008.

PS! – tidligere ( før 2008) var det en anbefaling om ikke å gjøre dette pga tanken om at seter til ulike aldersgrupper fører til mulige risikosituasjoner for brukerne i de små setene når store barn husker «litt villt» i det andre.  Men dette er altså fjernet.  Dette kun til informasjon. 

Hva er kravet til soner rundt husker (disser) ?

Hei, Mener dere tidligere hadde liggende retningslinjer for sikringssone kring disser, men finn det ikkje nå.  Kan dere vere behjelpeleg med link til dette?

---

Hei, nei vi har nok ikke hatt det. Det er mye matematikk mht husker og ingen fasit ettersom alt avhenger av lengden på opphengene, dvs kjettingenes lengde ned til sitteflate er det som er dimensjonerende. Dvs at mange andre krav regnes ut fra det.

Vi ta et eksempel.  Om vi sier at denne lengden - opphenget målt fra senter av kulelageret og ned til setet - er 2 meter, så vil de målene vi her oppgir tilfredsstille idt dette, og da også alle husker som har oppheng innenfor denne lengden.  Normalt er opphengene mellom 150 og 200.

Montering:
Huskesetene skal henge i ro.
Kravet til fallsone og støtflate er da akkurat 4 meter sone hver vei målt fra senter under setet Bredden skal være minst 63 cm ut til sidene på hvert sete.
Innfesting oppe skal være 10cm bredere enn innfestinger i setet.
Avstander fra seter til konstruksjon skal være minst 60, og mellom setene minst 70.  
Flate seter skal ha minst 35 cm klaring til underlaget, og dekk-seter 40. 

Om støtflaten er PLAN med arealet rundt - ved at det ikke er noen kanter eller noe en kan treffe om en "fortsetter" et fall fremover i dette området, så kan støtflaten være 50cm kortere en oppgitt over - hver vei.  Dette området er ikke noe barn faller ned på ved fall av huska, men et område de kan trille / skli inn i ved fall.  Dette kan typisk være en løsning om det er fast underlag med overgang til gress eller liknende, og ved bruk av løsmasse om en sørger for at det ikke er en kant der en har gravd, men en gradert skrånende kant fra bakkenivå og ned i bakken inn mot husken over en avstand på 75cm eller mer i hele støtflatens bredde.
Disse 50cm kan ikke være  asfalt, fjell, betong o.l. som er forbudt i forskriften - se §11-4.

Lykke til!