KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

fallsone

Kan vi bygge lekeapparater selv?

Hei.
Jeg sitter i et velforening, som ønsker å lage en treningspark i boområdet vårt. Apparatene i slike parker er så dyre at det vil ta tid før vi får mange nok apparat til å fylle område. Derfor lurer vi på om vi selv kan supplere med noen egenproduserte apparater inntil vi får råd til å fullføre?    

Håper dere kan gi oss et svar.
Med vennlig hilsen Monica xxxxx
for xxxxxxxxxx Velforening

----

For alle offentlige tilgjengelige lekeplasser gjelder samme regelverk.  Dvs at de skal tilfredsstille de norske myndighetskravene, som du finner på høyre side HER.
Myndighetene svarer og på en del sentrale spørsmål – HER.

Det er ingenting i veien for å lage noe selv – og de må tilfredsstille samme de samme krav. Dere blir da som både produsent og eier å regne.

Ift underlag er det mye som kan benyttes. Sand, grus, bark, kutterflis og gummimatter – det avhenger av fallhøyden mht kvalitet, dybder og utstrekning av areal som skal ha dette ift de ulike apparatene. Ofte står det i informasjonen til leverandørene.  Du kan lese mer om det på vår side - HER

Jord og gress er ok opp til fallhøyde på 1 meter. 

Ift det meste av balanseringsutstyr og hinderløype så kan en unngå så å si de alle alvorligste farer ved å holde alt lavere enn 60cm og da kunne benytte jord/gress i en utstrekning på MINST 150 til alle sider. 
En hoved utfordring ift dette er at del-elementer enten må stå så tett at det er naturlig sammenheng mellom de for barn ved lek og bevegelse slik at de ikke utgjør hindringer i sonene til hverandre – dvs noe de kan falle på og skade seg på ved fall.  Eller også må de stå med minst 150 mellom hvert element slik at de er «selvstendige elementer» og da med delte fallsoner.  Dette forutsetter at det ikke er bevegelse i noen av elementene. Skulle det være slik kan det hende de må ha egne separate og udelte fallsoner.

Håper dette hjelper litt - lykke til!

Zipline / linebane -

Hei!    Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

  • Ved evt anskaffelse av Zipline - Taubane må, så lagt vi har lest oss til,  fallunderlaget dekke minst 1.50 meter i alle retninger. Riktig?
  • Kan gress brukes som fallunderlag når fallhøyden er mindre enn 1 meter?
  • Finnes det regler for etablering av Zipline - Taubane i en skråning? Hvor bratt kan evt en skråning være?

Rolf Lein - Østbytunet behandlingssenter

---

Hei, her er det mange egne regler så derfor kun kort de viktigste.

Det skal være minst 200 til sidene og videre fremover fra der setet kan gjøre et oppbremsingsutslag på 45 grader, og så kan det avsmales videre frem til en lengde på 200, med en bredde på 200.

Vi snakker om linebane på lekeplasser – zipline oppfattes å være mer noe ute i terrenget og kan ha egne regler for alt vi vet.  Gress og jord - uten steiner, røtter osv - er godt nok opp til fallhøyde på en meter.  Ift skråning så vet jeg ikke så mye om det. Dette har jo noe med farten å gjøre og også fallhøyden tenker jeg.  Farten på en linebane på en lekeplass skal ikke overstige 7meter pr sekund - dvs 25,2km/t.

Om dette er noe en tar penger for å la brukere benytte og det er i en park eller liknende er det antagelig tivoli tilsynet som skal kunne svare på dette.

Lykke til!

 

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,
Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles på en rekke ulike måter beskrevet i standarden EN1176 punkt 4.2.8.1. Hovdesaklig fra der barna står, som plattformer og trappetrinn, fra toppen av klatrelek/hengelek som armgang og voltestenger.  En del utstyr har egne krav, eller som på husker så beregnes dette ut fra opphengenes lengde.  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det nok ikke er tiltenkt slik fra produsenten - som opp på tak via klatrebare nettbruer, håndtak, rekkverk osv.  Da sier både standarden i nevnte punkt, og også forskriften i §1 at en skal ta hensyn til dette.  Og vi erfarer at ikke produsentene alltid gjør det.

Fallsonen må regnes ut ift de ulike fallhøydene.
Minstemål for svært mange apparater er 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt. Dette gjelder allikevel ikke for de apparatene som ikke har unntak/tillegg, og som stort sett er apparater med tvungen bevegelse, som vil si at barn tvinges til å være i bevegelse som i husker, rutsjebaner, karuseller m fl..

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere og da oppgir høydene og tar noen bilder.  Så tar vi det derfra.

Lykke til.

 

Gammel båt som lekeplassutstyr

Hei, xx barnehage har tatt imot en båt; litt stor passbåt.

Det er fylt opp med sand rundt og  lagt nytt gulv, åpningene er store nok. Det er bare pressenning på taket, så der kommer ikke barn oppå, de leker inni og rundt.
Vi er uenige om sikkerhet og mulig risiko for skader, og ber om en befaring og uttalelse, før vi eventuelt legger matter rundt.

Svar:

Ift plassering, soner, støtflater osv så bør dette kunne avklares med noen opplysninger, bilder osv.  Her er høyder sentrale.  Om dere kan ta noen bilder og måle høyder fra bakken og opp til de fleste sentrale områder som; ripe, dekk, nedre kant av åpninger som kan klatres i og taket, og så referere disse til bildene til oss, så kan vi lettere si noe om dette.

Vi uttaler oss aldri endelig eller bestemt på forhånd, kun etter å ha kontrollert selv.  Det vi uttaler oss om er kun de forutsettinger vi får opplyst og det vi normalt kan anta.  Noen form for forhåndsvurdering mht at det er avviksfritt eller liknende gjør vi aldri. Gi beskjed om dere ønsker ekstra befaring mht dette, eller avventer til neste årskontroll.

Hva er kravet til soner rundt husker (disser) ?

Hei, Mener dere tidligere hadde liggende retningslinjer for sikringssone kring disser, men finn det ikkje nå.  Kan dere vere behjelpeleg med link til dette?

---

Hei, nei vi har nok ikke hatt det. Det er mye matematikk mht husker og ingen fasit ettersom alt avhenger av lengden på opphengene, dvs kjettingenes lengde ned til sitteflate er det som er dimensjonerende. Dvs at mange andre krav regnes ut fra det.

Vi ta et eksempel.  Om vi sier at denne lengden - opphenget målt fra senter av kulelageret og ned til setet - er 2 meter, så vil de målene vi her oppgir tilfredsstille idt dette, og da også alle husker som har oppheng innenfor denne lengden.  Normalt er opphengene mellom 150 og 200.

Montering:
Huskesetene skal henge i ro.
Kravet til fallsone og støtflate er da akkurat 4 meter sone hver vei målt fra senter under setet Bredden skal være minst 63 cm ut til sidene på hvert sete.
Innfesting oppe skal være 10cm bredere enn innfestinger i setet.
Avstander fra seter til konstruksjon skal være minst 60, og mellom setene minst 70.  
Flate seter skal ha minst 35 cm klaring til underlaget, og dekk-seter 40. 

Om støtflaten er PLAN med arealet rundt - ved at det ikke er noen kanter eller noe en kan treffe om en "fortsetter" et fall fremover i dette området, så kan støtflaten være 50cm kortere en oppgitt over - hver vei.  Dette området er ikke noe barn faller ned på ved fall av huska, men et område de kan trille / skli inn i ved fall.  Dette kan typisk være en løsning om det er fast underlag med overgang til gress eller liknende, og ved bruk av løsmasse om en sørger for at det ikke er en kant der en har gravd, men en gradert skrånende kant fra bakkenivå og ned i bakken inn mot husken over en avstand på 75cm eller mer i hele støtflatens bredde.
Disse 50cm kan ikke være  asfalt, fjell, betong o.l. som er forbudt i forskriften - se §11-4.

Lykke til!