KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

finger

Er denne løsningen for tildekking av sandkasse OK ?

Hei! Jeg har et spørsmål:

Vi ba en leverandør finne en løsning for å få dekket over sandkassen vår, for å unngå katteskit. Nå har de festet kroker på stolpene rundt sandkassen, for å feste netting i.
Er dette en ok løsning sikkerhetsmessig? Hullet er stort nok til at jeg får ytterste del av lillefingeren min inni. Krokene er festet på yttersiden av stolpene, vil dette skape fare ved eventuelle fall?

—————
Svar:
Deler av vurderingsgrunnlaget som du referer til mht fingerfeste; iht felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr sier ikke noe om sandkasser.  Denne veilederen, sier at fingerfester skal være minst 100 cm over ståflate for at barn skal kunne få skade. Dette ut fra at de da kan risikere å HENGE fast i slike.  Her er det – regelmessig iht standarden – ikke noen fare for det altså.  Standarden er samtidig ikke å anse som Norsk lov, kun en veileder til denne på en del punkter. Og det du tar opp er i dette «alt» området. 

Det kan imidlertid være lurt å følge litt ekstra med i forhold til om det skulle medføre utfordringer når barna leker – mht  hvorvidt de «hekter fast», «henger fast», snubler osv. – og på dette grunnlag vurdere om dere mener dette utgjør konsekvenser eller mulige slike som dere finner uønsket.

Hva er åpningskrav i forhold til fastklemming av fingre ?

Hei, Jeg lurer på hva som er kravene til små åpninger i barnehage i forhold til fare ved fastklemming av fingre. PBL HMS / Mentor har et IK system for lekeplassen og jeg finner ikke noe i forhold til fastklemming av fingre, og anbefalt størrelse på små åpninger. Eneste punkt er å vurdere klemfare mellom bevegelige apparater.

---

Hei, Vi får en del spørsmål om slikt og det synes som om mange slike systemer ikke er gode nok til at de som benytter dem kan klare å ta det ansvret de skal ved periodiske kontroller. Det er vbiktig at det er tydelig og konkret.

Om du benytter vårt system så finner du dette under "Rutinemessig visuelt ettersyn (2a)" punkt 13:   "Sjekk for hull og åpninger der fingre kan settes fast i området 0,8-2,5 cmSærlig ved utgang rutsjebane, brannmann-stang og der barn kan falle ned fra fallhøyde over 100 cm (eks.klatreapparater)."