KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

forbudt

Balanselek på mur - er det fornuftig å lage forbud ?

Hei,
Vi har fått en ny steinmur langs skolens område. På oversiden av muren (i murens øverste høyde) går bilveien. Oppå muren er det gjerde. Høyden på muren er opp mot 150 cm. Nå har elevene funnet ut at det er morsomt å klatre opp på muren og balansere bortover kanten på innsiden av gjerdet.
Med tanke på at det kun er jord som fallunderlag (skal bli plen):
Er det fornuftig å lage forbud mot denne balanseleken, eller kan vi la barn være barn og la dem leke der?


Svar:
Vanskelig å svare  på dette når vi ikke er på plassen.  Dette blir kun noen tanker rundt metodikk og antagelser.
Dette er jo ikke lekeplassutstyr i forskriftens forstand / beskrivelse, men kommer inn under regelverket ift den aktiviteten som foregår der.  Det at barna dere har ansvar for bruker det slik du beskriver,  medfører som du riktig har oppfattet, et åpenbart ansvar. 
Vi forholder oss derfor til det som en klatrevegg ift forskriften her. Det er det enkleste – men kanskje ikke helt fullt ut riktig.

Anbefaler dere å risikovurdere situasjonen.   Dvs ut fra hva som er sannsynlig hendelse
(fall og skade?) og mulighet for alvorlig konsekvens.   Samtidig skriftlig dokumentere hva dere selv tenker og erfarer ved å iaktta aktiviteten ved litt ekstra tilsyn over en periode og benytte dette som underlag til risiko-vurderingen.  Er dette noe som barna mestrer i stor grad?  Hva med de minste ift de som er større?  Har de nytte og glede av det i langt større grad enn mulige konsekvenser?  Ift fysiske omgivelser som bl.a.: Er det store nok avstander (soner) ift å ivareta en evt ukontrollert fallende bruker ?  Er underlaget fritt for hindringer som stein, røtter, melkekasser og andre fremmedelementer  barn kan skade seg på?

I forhold til regelverket og fallunderlag for lekeplassutstyr så sier forskriften (se den via «regelverk» på vår hjemmeside bl.a.  §§ 10 og 11 pluss se kommentarene til disse) at jord og velpleiet gress kan benyttes opptil fallhøyde 1 – 1,5 meter, og at det ikke står noe innenfor en radius på 1,5 meter som barna kan treffe ved evt. fall. 
Om det er jord så sjekk at det ikke ligger fremmedelementer, skarpe og store steiner i underlaget. Dette som et forebyggende tiltak.

Håper dette avklarer noe.  Lykke til med sikkerhetsarbeidet.

Er det forbud mot vippedyr på lekeplasser ?

Hei, Vi vurderer å kjøpe vippedyr for å tilføre uteområde flere lekeapparater. Er det fortsatt lov, noen i personale har hørt at den type leke ikke lenger er godkjent for lek i barnehage.  Hva er tilfelle?

Svar: Vi kjenner ikke til noe forbud mot vippedyr.  I forhold til regelverket så sier DSB: 
I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette. Les mer HER

På samme side finner du også følgende tekst:

Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.    Derav krav til internkontroll. Les mer HER

Vi anbefaler dere alikevel å ha en åpen og fri diskusjon om lekeverdi, "nytte" på lekeområdet, ønsket aktivitet osv som sikkert er nyttig.  Når dere skal vurdere vipper bør dere ikke bare se på fjærvipper, men også på pendelgynger som bevegre seg langt lettere og mer horisontalt en de som er på en fjær.

Lykke til!