KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

hektefare

Er denne løsningen for tildekking av sandkasse OK ?

Hei! Jeg har et spørsmål:

Vi ba en leverandør finne en løsning for å få dekket over sandkassen vår, for å unngå katteskit. Nå har de festet kroker på stolpene rundt sandkassen, for å feste netting i.
Er dette en ok løsning sikkerhetsmessig? Hullet er stort nok til at jeg får ytterste del av lillefingeren min inni. Krokene er festet på yttersiden av stolpene, vil dette skape fare ved eventuelle fall?

—————
Svar:
Deler av vurderingsgrunnlaget som du referer til mht fingerfeste; iht felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr sier ikke noe om sandkasser.  Denne veilederen, sier at fingerfester skal være minst 100 cm over ståflate for at barn skal kunne få skade. Dette ut fra at de da kan risikere å HENGE fast i slike.  Her er det – regelmessig iht standarden – ikke noen fare for det altså.  Standarden er samtidig ikke å anse som Norsk lov, kun en veileder til denne på en del punkter. Og det du tar opp er i dette «alt» området. 

Det kan imidlertid være lurt å følge litt ekstra med i forhold til om det skulle medføre utfordringer når barna leker – mht  hvorvidt de «hekter fast», «henger fast», snubler osv. – og på dette grunnlag vurdere om dere mener dette utgjør konsekvenser eller mulige slike som dere finner uønsket.

Hvordan fylle igjen åpninger med hektefare/klemfare ?

Jeg har et spørsmål angående sikring av en lekeplass i barnehage. Har dere noen tips til fyllmasse for å fylle igjen små åpninger som innebærer hektefare og klemfare. Fungerer f.eks Fugemasse eller silikon?

Svar: De fleste slike limbaserte og fleksible «masser» som herder med fuktighet viser seg å være gode. Har kommet en del nye nå.  

Det sentrale er kanskje om de inneholder gifter som ikke er så greie for barn dersom de pirker løs dette og spiser det! Så dette burde dere vurdere.
Ellers bør en vel begrense bruken av dette til der en må – dvs mellom ulike materialer, og mot stål etc.

Og; - det sentrale ift hektefarer for å lukke disse avvikene er å forstå hva som skal tettes. Er det sprekker med åpning der snorer (med knute/propp i enden) eller klær kan komme inn i, og som ikke vil "komme ut" / gjennom sprekken dersom snoren dras gjennom.  Da er det selve åpningen inn til sprekken som skal tettes - ikke nødvendigvis hele sprekken.  

Det som kanskje gir best resultat/varighet er følgende alternativer:

  • I treverk: trekiler / plugger av 0,8 rundstokk eller tilpassede emner sammen med trelim. Trelim er giftfritt.
    • Trekiler til å sette inn vinduer med - fås på trevaren.
    • 8mm rundstokk eller møbelplugger - fås og oftest på trevarehandleren
  • Andre blander trelim med sagmugg/flis – og tetter med det.
  • Atter andre er flinke til å skru inn skruer slik at «stammen på skruen» kommer på tvers av sprekken og ved dette hindrer de i å komme inn.
  • Over hjørner med sprekk i,  som i mønet på taket: små vinkeljern med skruer.  Pass på at de stikker litt ut forbi mønet/åpningen til sprekken.

Tenk på at barn leker med dette ift gifter osv, at å lukke avvik varig er bedre enn å måtte gå over hver 6-12 måned for å fylle inn ny «masse» som har forsvunnet.  Sett deg tilstrekkelig inn i regelverket slik at du ved tiltakene ikke lager nye og være farer. Det ser vi faktisk ganske mye av.

Hva er åpningskrav i forhold til fastklemming av fingre ?

Hei, Jeg lurer på hva som er kravene til små åpninger i barnehage i forhold til fare ved fastklemming av fingre. PBL HMS / Mentor har et IK system for lekeplassen og jeg finner ikke noe i forhold til fastklemming av fingre, og anbefalt størrelse på små åpninger. Eneste punkt er å vurdere klemfare mellom bevegelige apparater.

---

Hei, Vi får en del spørsmål om slikt og det synes som om mange slike systemer ikke er gode nok til at de som benytter dem kan klare å ta det ansvret de skal ved periodiske kontroller. Det er vbiktig at det er tydelig og konkret.

Om du benytter vårt system så finner du dette under "Rutinemessig visuelt ettersyn (2a)" punkt 13:   "Sjekk for hull og åpninger der fingre kan settes fast i området 0,8-2,5 cmSærlig ved utgang rutsjebane, brannmann-stang og der barn kan falle ned fra fallhøyde over 100 cm (eks.klatreapparater)."