KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

internkontroll

Fare for drukning

Hei,
Ser at på sjekklister står det ofte: "Er overflata godt drenert slik at ein unngår vassdjupn på 10 cm. Finst det lovdata på dette?

Svar:
Alle lover og forskrifter knyttet til lekeplasser/lekeplassutstyr har et felles formål; Å forebygge helseskade. Man kan ikke beskrive alt og alle forhold.  Det kan være noe ulike formuleringer, men i korthet handler det om dette.  Dette innebærer at en skal kartlegge og ha oversikt over risikoforhold, og på dette grunnlag gjøre tiltak.  At små barn kan drukne i relativt små vanndammer er åpenbart for de fleste ift barns funksjonsnivå osv.

Typisk lov og forskrifts hjemmel her vil være interkontrollforskriftens §§ 1 og 5 – og Produktkontrolloven §§ 1 og 3 som du finner på www.lovdata.no .

I forhold til vannansamlinger med mulig risiko for drukning, så anbefales det å sjekke der slike forhold kan oppstå.

Regelverket sier altså ikke noe spesifikt om nettopp dette, men ut fra det nevnte og sunn fornuft ift dette har også vi det med vårt IK-system for at slike forhold holdes under oppsikt/evt. at man gjør tiltak som gjør at vannet dreneres bort på de plasser hvor barn kan komme til.

 

Balanselek på mur - er det fornuftig å lage forbud ?

Hei,
Vi har fått en ny steinmur langs skolens område. På oversiden av muren (i murens øverste høyde) går bilveien. Oppå muren er det gjerde. Høyden på muren er opp mot 150 cm. Nå har elevene funnet ut at det er morsomt å klatre opp på muren og balansere bortover kanten på innsiden av gjerdet.
Med tanke på at det kun er jord som fallunderlag (skal bli plen):
Er det fornuftig å lage forbud mot denne balanseleken, eller kan vi la barn være barn og la dem leke der?


Svar:
Vanskelig å svare  på dette når vi ikke er på plassen.  Dette blir kun noen tanker rundt metodikk og antagelser.
Dette er jo ikke lekeplassutstyr i forskriftens forstand / beskrivelse, men kommer inn under regelverket ift den aktiviteten som foregår der.  Det at barna dere har ansvar for bruker det slik du beskriver,  medfører som du riktig har oppfattet, et åpenbart ansvar. 
Vi forholder oss derfor til det som en klatrevegg ift forskriften her. Det er det enkleste – men kanskje ikke helt fullt ut riktig.

Anbefaler dere å risikovurdere situasjonen.   Dvs ut fra hva som er sannsynlig hendelse
(fall og skade?) og mulighet for alvorlig konsekvens.   Samtidig skriftlig dokumentere hva dere selv tenker og erfarer ved å iaktta aktiviteten ved litt ekstra tilsyn over en periode og benytte dette som underlag til risiko-vurderingen.  Er dette noe som barna mestrer i stor grad?  Hva med de minste ift de som er større?  Har de nytte og glede av det i langt større grad enn mulige konsekvenser?  Ift fysiske omgivelser som bl.a.: Er det store nok avstander (soner) ift å ivareta en evt ukontrollert fallende bruker ?  Er underlaget fritt for hindringer som stein, røtter, melkekasser og andre fremmedelementer  barn kan skade seg på?

I forhold til regelverket og fallunderlag for lekeplassutstyr så sier forskriften (se den via «regelverk» på vår hjemmeside bl.a.  §§ 10 og 11 pluss se kommentarene til disse) at jord og velpleiet gress kan benyttes opptil fallhøyde 1 – 1,5 meter, og at det ikke står noe innenfor en radius på 1,5 meter som barna kan treffe ved evt. fall. 
Om det er jord så sjekk at det ikke ligger fremmedelementer, skarpe og store steiner i underlaget. Dette som et forebyggende tiltak.

Håper dette avklarer noe.  Lykke til med sikkerhetsarbeidet.

Er det forbud mot vippedyr på lekeplasser ?

Hei, Vi vurderer å kjøpe vippedyr for å tilføre uteområde flere lekeapparater. Er det fortsatt lov, noen i personale har hørt at den type leke ikke lenger er godkjent for lek i barnehage.  Hva er tilfelle?

Svar: Vi kjenner ikke til noe forbud mot vippedyr.  I forhold til regelverket så sier DSB: 
I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette. Les mer HER

På samme side finner du også følgende tekst:

Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.    Derav krav til internkontroll. Les mer HER

Vi anbefaler dere alikevel å ha en åpen og fri diskusjon om lekeverdi, "nytte" på lekeområdet, ønsket aktivitet osv som sikkert er nyttig.  Når dere skal vurdere vipper bør dere ikke bare se på fjærvipper, men også på pendelgynger som bevegre seg langt lettere og mer horisontalt en de som er på en fjær.

Lykke til! 

Er det regler for klatretrær i en barnehage ?

Jeg har et spørsmål som dere kanskje kan hjelpe meg med. Vi har ei bjørk innenforbi gjerdene våre, som står midt på plenen. Denne er kjekk å klatre i, det er bare de eldste som rekker opp til nederste grein men disse kan klare å klatre opp. Er dette noe vi burde ha gjort noe med, saget ned de nederste greinene eller noe? Slik at ungene ikke klarer å klatre i det. Foreløpig er regelen at de ikke får lov å hjelpe hverandre opp (at de som klarer å klatre opp og ned sjøl får lov, og så passer vi voksne på). Er der regler som regulerer dette??

Svar: Det synes som om dere har god innsikt i, og gode tanker rundt dette.  Regelmessig finnes det ikke noe entydig og godt svar på spørsmålet. Kommentarene til §2-4 sier bl.a. "Et tre som står naturlig på lekeplassen omfattes ikke av Lekeplassforskriften. Dette legitimerer allikevel ikke ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos de som (...) er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass".

Internkontrollforskriften sier også at dere bør risikovurdere de aktiviteter dere har.

Det er iht direktoratet hensiktsmessig å bruke kravene til lekeplassutstyr / klatring ift å vurdere elementer barn bruker, som ikke er lekeplassutstyr. Der reguleres tilgangen til apparatene (det å komme opp på EGEN hånd) naturlig ift vanskeligheten med å komme opp ved at små barn som har mindre kompetanse ift å ivareta egen sikkerhet, ikke skal komme opp i apparater uten tilstrekkelig beskyttelse mot fall.  Dette er definert som minst 40 cm opp til trinn / 60 cm opp til plattform i apparater.  Barn som på egenhånd klarer å komme opp der det er slik anses regelmessig som store barn. Reglene baserer seg på at kognitiv utvikling henger sammen med den fysiske. Dvs at barna som fysisk klarer å komme opp har tilstrekkelig kompetanse til å forstå risikoene "der oppe" og ivareta seg selv, og de som ikke klarer det fysisk enda ikke er modne for å ta disse risika.

Barn oppfatter normalt at et tre IKKE er et lekeapparat. Trær finnes overalt og har risiko ved lek.  Barn har alltid klatret i trær, og vil alltid gjøre det – vi bør derfor ikke søke å forhindre noe som i utgangspunktet er naturlig (og positivt utviklende osv).  Regelverket er heller IKKE laget for å  ødelegge for barns oppvekstmuligheter og naturlig lek.

Det at det ansvarsmessig er annerledes om et barn klatrer opp i et tre, henger fast , eller faller ned og skader seg innenfor barnehagens aktiviteter enn utenfor, ift en mulig konsekvens, er et tankekors på mange måter.  For konsekvensen er som oftest ganske lik. 

Barn som leker i barnehagen etter stengetid kan og klatre opp og evt skade seg - alle trær har slike muligheter, men det er ikke noe forbud mot trær av den grunn - noe sted!  Så om vi i dette arbeidet nærmer oss å forby natur så er vi nok på feil vei. Naturen har sine risika, som vi voksne kjenner til, og tar ansvar for og søker å overføre til barna - gradvis. Ikke alle barn får lov til alt. Så, hvilke barn (alder) er det som evt leker alene, og hvilke barn har normalt tilsyn?  Og hva er følgelig oppgaven til de ansatte mht aktivitene?

Ift å bruke trær og ha klatring som aktivitet.
Så lenge avstander til elementer de kan tenkes å falle på, og underlag ift rimelighet mht fallhøyde, forutsigbarhet og normal aktsomhet osv er greit og «innenfor» (gjerne kravene for lekeplassutstyr og) det dere mener det er akseptabelt, så burde det være greit. 
Gjør vurderingene skriftelige i internkontrollen, re-vurder de jevnlig ift erfaringene dere gjør, og ha noen enkle rutiner alle kan forholde seg til.

Godt råd: Om greiner skal kappes, så kapp de klin inntil stammen slik at det ikke representerer noen fare mht å henge fast i dette, eller få de i øyne osv.  Og husk at hele grener som er naturlig ettergivende og myke i enden har lang tradisjon for IKKE å skade mennesker!

Les gjerne mer her Om risiko, og barn og natur.

Lykke til med sikkerhets arbeidet!Hvem har ansvar for lekeplasser i borettslag ?

Hei. Jeg bare lurer på om dere vet om lekeplasser i borettslag som ikke er gjerdet inn med/uten lås anses som offentlige lekeplasser for allmennheten, eller om de er kun for borettslagets beboere? Vet dere om det finnes en forskrift om dette?

Svar: Kravet til lekeplasser/lekeplassutstyr gjelder for alle som opparbeider og tilrettelegger – unntatt private hager.  Se mer HER.
Se egne sider for borettslag og velforeninger HER