KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

lekeplass

Hvor ofte skal lekeplasser kontrolleres ?

Hva sier loven om pålegg av kontroll av lekeplasser? M.a.o. hvor ofte skal de kommunale lekeplassene i xx kommune kontrolleres?


Svar: Lov og forskrift sier ikke så mye om hvor ofte. Det er i kommentarene og i standarden vi finner noe om dette.  I kommentarene til intern-kontroll-forskriftens § 4 så står det bl.a:

 «innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet».  Dette er ofte oppfattet som et «årlig hoved-ettersyn».

For øvrig er det eier som til enhver tid har ansvar for å oppfylle kravene iht lov og forskrift, se bl.a. lekeplassforskriftens §16, produktkontrolloven og internkontrollforskriften.  Se også direktoratets svar på dette – HER.

Standarden – veilederen som forskriften viser til som minstekrav – sier at det skal være:
- Rutinemessig visuelt ettersyn daglig/ukentlig – gjerne ifbm rutinemessig vedlikehold
- Funksjonsettersyn månedlig/kvartalsvis – gjerne ifbm korrigerende vedlikehold og
- Årlig hovedettersyn – en gang i året – som oftest med påfølgende utføring av tiltak.

Hvem har ansvaret for at en lekeplass følger regelverket?

Det er eier av lekeplassen som har dette ansvaret.  For offentlige lekeplasser, skoler og barnehager vil det si virksomhetsledere og kommunen.  For borettslag og velforeninger er det laget/foreningen ved styret som har dette ansvaret.  I mange tilfeller må styreverv tagere ta sitt ansvar seriøst og  undersøke hvilke forpliktelser de påtar seg ved å ta et slikt verv - dette gjelder da også for lekeplasser.  Innskjerpelsen i forhold til styremedlemmers ansvar er betydelig i de siste årene.  Noe mange ikke er klar over.  Les mer HER