KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

natur

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?

Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.   Les mer HER

Er det regler for klatretrær i en barnehage ?

Jeg har et spørsmål som dere kanskje kan hjelpe meg med. Vi har ei bjørk innenforbi gjerdene våre, som står midt på plenen. Denne er kjekk å klatre i, det er bare de eldste som rekker opp til nederste grein men disse kan klare å klatre opp. Er dette noe vi burde ha gjort noe med, saget ned de nederste greinene eller noe? Slik at ungene ikke klarer å klatre i det. Foreløpig er regelen at de ikke får lov å hjelpe hverandre opp (at de som klarer å klatre opp og ned sjøl får lov, og så passer vi voksne på). Er der regler som regulerer dette??

Svar: Det synes som om dere har god innsikt i, og gode tanker rundt dette.  Regelmessig finnes det ikke noe entydig og godt svar på spørsmålet. Kommentarene til §2-4 sier bl.a. "Et tre som står naturlig på lekeplassen omfattes ikke av Lekeplassforskriften. Dette legitimerer allikevel ikke ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos de som (...) er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass".

Internkontrollforskriften sier også at dere bør risikovurdere de aktiviteter dere har.

Det er iht direktoratet hensiktsmessig å bruke kravene til lekeplassutstyr / klatring ift å vurdere elementer barn bruker, som ikke er lekeplassutstyr. Der reguleres tilgangen til apparatene (det å komme opp på EGEN hånd) naturlig ift vanskeligheten med å komme opp ved at små barn som har mindre kompetanse ift å ivareta egen sikkerhet, ikke skal komme opp i apparater uten tilstrekkelig beskyttelse mot fall.  Dette er definert som minst 40 cm opp til trinn / 60 cm opp til plattform i apparater.  Barn som på egenhånd klarer å komme opp der det er slik anses regelmessig som store barn. Reglene baserer seg på at kognitiv utvikling henger sammen med den fysiske. Dvs at barna som fysisk klarer å komme opp har tilstrekkelig kompetanse til å forstå risikoene "der oppe" og ivareta seg selv, og de som ikke klarer det fysisk enda ikke er modne for å ta disse risika.

Barn oppfatter normalt at et tre IKKE er et lekeapparat. Trær finnes overalt og har risiko ved lek.  Barn har alltid klatret i trær, og vil alltid gjøre det – vi bør derfor ikke søke å forhindre noe som i utgangspunktet er naturlig (og positivt utviklende osv).  Regelverket er heller IKKE laget for å  ødelegge for barns oppvekstmuligheter og naturlig lek.

Det at det ansvarsmessig er annerledes om et barn klatrer opp i et tre, henger fast , eller faller ned og skader seg innenfor barnehagens aktiviteter enn utenfor, ift en mulig konsekvens, er et tankekors på mange måter.  For konsekvensen er som oftest ganske lik. 

Barn som leker i barnehagen etter stengetid kan og klatre opp og evt skade seg - alle trær har slike muligheter, men det er ikke noe forbud mot trær av den grunn - noe sted!  Så om vi i dette arbeidet nærmer oss å forby natur så er vi nok på feil vei. Naturen har sine risika, som vi voksne kjenner til, og tar ansvar for og søker å overføre til barna - gradvis. Ikke alle barn får lov til alt. Så, hvilke barn (alder) er det som evt leker alene, og hvilke barn har normalt tilsyn?  Og hva er følgelig oppgaven til de ansatte mht aktivitene?

Ift å bruke trær og ha klatring som aktivitet.
Så lenge avstander til elementer de kan tenkes å falle på, og underlag ift rimelighet mht fallhøyde, forutsigbarhet og normal aktsomhet osv er greit og «innenfor» (gjerne kravene for lekeplassutstyr og) det dere mener det er akseptabelt, så burde det være greit. 
Gjør vurderingene skriftelige i internkontrollen, re-vurder de jevnlig ift erfaringene dere gjør, og ha noen enkle rutiner alle kan forholde seg til.

Godt råd: Om greiner skal kappes, så kapp de klin inntil stammen slik at det ikke representerer noen fare mht å henge fast i dette, eller få de i øyne osv.  Og husk at hele grener som er naturlig ettergivende og myke i enden har lang tradisjon for IKKE å skade mennesker!

Les gjerne mer her Om risiko, og barn og natur.

Lykke til med sikkerhets arbeidet!