KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

regne ut sone

Hvor stor støtflate må det være ved fallhøyde på 200?

Hei
Har eit spørsmål frå ein av barnehagane mine det er som fyljer:
Kor mykje støtsand må det vera under/rundt ein klatrevegg der fallhøgda er 2 meter?

Venleg helsing
Ixxxx Kxxxx Fxxxx
Einingsleiar barnehage
Xxxxxxxx kommune

Hei Irene,
Ved fallhøyder inntil 2 meter er kravet i standarden EN1176 20cm pluss 10cm pga forskyving ved bruk - dvs 30.
Det forutsettes da at en følger standardens krav til fraksjoner / typer fallunderlag.  Minstekravet til utrekning - fra liv på apparatet - er 183,33 - i praksis 185 - alle vier. Også på baksiden dersom de kan klatre helt til toppen / over utstyret og falle ned der.

Du kan også lese mer utfyllende om dette HER

 

Lykke til.

Plassering av bygninger på lekeplass?

Hei,  Seier leikeplassforskriftene noko om plassering av byggninger inne på leikeområdet?

Der er ynskje om å plassere ei redskapsbod mellom ei leikehytte og ein paviljong. Leikehytta er så lav, at barna har brukt å klatre opp på taket på denne. Med redskapsboda tett på, vil dei kanskje kunne hoppe over til neste tak og vidare til neste tak.. Sjå vedlagt bilde.

Finst det noe regelverk som kan gi oss veiledninger på dette?

MVH Lin Finjord

 

Hei, reglene for dette står i regelverket som vi har lenket til på siden om «regelverk» - se øverst til høyre - HER.

Standarden beskriver detaljene – den må kjøpes. 

Utgangspunktet er at alt utstyr med fallhøyde opp til 150 skal ha minst 150 cm fritt rom rundt seg uten hindringer. Lekehus  kan dele dette arealet. Alt som settes på lekearealet omfattes av regelverket når det passer inn i definisjonene i lekeplassforskriftens §4-2.

Andre elementer som skal stå der som ikke er iht §4-2 – må da stå fornuftig plassert og utenfor de sonekrav som jeg nevner.   Sunn fornuft altså.

Ift klatring og det du beskriver bør dere gjøre fornuftige risikovurderinger av dette og eventuelt treffe tiltak for å forebygge både hendelsen – dvs tilgangene – om dere mener det bør gjøres, og også mulig skade dersom det allikevel skjer.  Se IK-forskriften /veilederen ift dette.

Håper dette hjelper litt.

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,
Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles på en rekke ulike måter beskrevet i standarden EN1176 punkt 4.2.8.1. Hovdesaklig fra der barna står, som plattformer og trappetrinn, fra toppen av klatrelek/hengelek som armgang og voltestenger.  En del utstyr har egne krav, eller som på husker så beregnes dette ut fra opphengenes lengde.  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det nok ikke er tiltenkt slik fra produsenten - som opp på tak via klatrebare nettbruer, håndtak, rekkverk osv.  Da sier både standarden i nevnte punkt, og også forskriften i §1 at en skal ta hensyn til dette.  Og vi erfarer at ikke produsentene alltid gjør det.

Fallsonen må regnes ut ift de ulike fallhøydene.
Minstemål for svært mange apparater er 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt. Dette gjelder allikevel ikke for de apparatene som ikke har unntak/tillegg, og som stort sett er apparater med tvungen bevegelse, som vil si at barn tvinges til å være i bevegelse som i husker, rutsjebaner, karuseller m fl..

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere og da oppgir høydene og tar noen bilder.  Så tar vi det derfra.

Lykke til.