KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

sikkerhet

Regelgrunnlaget for å påvise vanndybder?

Hei

Ser at på sjekklister står det ofte: "Er overflata godt drenert slik at ein unngår vassdjupn på 10 cm. Finst det lovdata på dette?
Hadde sett stor pris på om de kunne svare meg på dette.

På førehand takk.

Med venleg helsing
Ida 

---

Hei Ida,

Alle lover og forskrifter knyttet til lekeplasser/lekeplassutstyr har et felles formål; å forebygge helseskade. Man kan ikke beskrive alt og alle forhold og situasjoner. Det kan være noe ulike formuleringer, men i korthet handler det om at en skal kartlegge og ha oversikt over risikoforhold ifbm virksomhetens drift iht de regler som gjelder for denne, og på dette grunnlag prioritere og gjøre tiltak for å begrense helseskade (produktkontroll loven, internkontrollforskriften m.fl.).  At det er forbundet med fare for små barn å leke i vann med en viss dybde er for de aller fleste åpenbart. Og små barn kan drukne i relativt små vanndammer.  Graden av fare er selvfølgelig ulik ift barns alder, motorikk, legesituasjon, kognitiv utvikling, og fysiske forhold som temperatur, bekledning, vanndybder osv

Typisk lov og forskrifts hjemmel her vil være interkontrollforskriftens §§ 1 og 5 – og Produktkontrolloven §§ 1 og 3 som du finner via lenker til høyre på vår side HER.

Regelverket sier altså ikke noe spesifikt om nettopp dette. Det kommer fra generelle, overordnede krav og sunn fornuft, og vi har også vi det med vårt IK-system for at slike forhold holdes under oppsikt/evt. at man gjør tiltak som gjør at vannet dreneres bort på de plasser hvor barn kan komme til.  Og da særlig i områder hvor små barn har tilgang og det samtidig er uoversiktlig.

Håper dette svarer på ditt spørsmål.

Hva kan vi foreldre gjøre for å påvirke sikkerheten i barnehagen?

Vi har barnet vårt i kommunal barnehage. Dette er i å for seg en fin barnehage, men vi foreldre stiller spørsmål ved enkelte forhold ved tilhørende lekearel ute. Bl.a. så er det en menneskeskapt høyde av tørrstablet steinblokker som er omtrent 1 meter høy. Nedenfor denne er det ikke noe fallunderlag eller sand, men en har gressplen. Det er også stående vann rett nedenfor. Hvilke forskrifter skal slike lekearel følge, evt hva kan vi som foreldre gjøre for å få kommunen til å reagere. Kommunalt tilsyn blir vel litt bukken og havresekken...?

Svar: Dette er et kjent dilemma.  Mht regelverket/myndighetskravene for lekeplasser så er eier ansvarlig for at disse er oppfylt, og internkontrollforskriften sier en del om hvor ofte tilsyn skal utføres, og hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn.  Les mer HER

Det kan kanskje være greit å starte med å sende en bekymringsmelding - både til kommunen og virksomhetsleder,  evt. ta det opp på et foreldremøte, for å forsøke å komme til enighet/finne løsninger.  Ofte kan det være enkle tiltak som skal til for å forebygge unødvendige risiko-situasjoner.

Les mer: Om risiko HER,  Gode råd fra Leon:  HER