KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

sikre

Balanselek på mur - er det fornuftig å lage forbud ?

Hei,
Vi har fått en ny steinmur langs skolens område. På oversiden av muren (i murens øverste høyde) går bilveien. Oppå muren er det gjerde. Høyden på muren er opp mot 150 cm. Nå har elevene funnet ut at det er morsomt å klatre opp på muren og balansere bortover kanten på innsiden av gjerdet.
Med tanke på at det kun er jord som fallunderlag (skal bli plen):
Er det fornuftig å lage forbud mot denne balanseleken, eller kan vi la barn være barn og la dem leke der?


Svar:
Vanskelig å svare  på dette når vi ikke er på plassen.  Dette blir kun noen tanker rundt metodikk og antagelser.
Dette er jo ikke lekeplassutstyr i forskriftens forstand / beskrivelse, men kommer inn under regelverket ift den aktiviteten som foregår der.  Det at barna dere har ansvar for bruker det slik du beskriver,  medfører som du riktig har oppfattet, et åpenbart ansvar. 
Vi forholder oss derfor til det som en klatrevegg ift forskriften her. Det er det enkleste – men kanskje ikke helt fullt ut riktig.

Anbefaler dere å risikovurdere situasjonen.   Dvs ut fra hva som er sannsynlig hendelse
(fall og skade?) og mulighet for alvorlig konsekvens.   Samtidig skriftlig dokumentere hva dere selv tenker og erfarer ved å iaktta aktiviteten ved litt ekstra tilsyn over en periode og benytte dette som underlag til risiko-vurderingen.  Er dette noe som barna mestrer i stor grad?  Hva med de minste ift de som er større?  Har de nytte og glede av det i langt større grad enn mulige konsekvenser?  Ift fysiske omgivelser som bl.a.: Er det store nok avstander (soner) ift å ivareta en evt ukontrollert fallende bruker ?  Er underlaget fritt for hindringer som stein, røtter, melkekasser og andre fremmedelementer  barn kan skade seg på?

I forhold til regelverket og fallunderlag for lekeplassutstyr så sier forskriften (se den via «regelverk» på vår hjemmeside bl.a.  §§ 10 og 11 pluss se kommentarene til disse) at jord og velpleiet gress kan benyttes opptil fallhøyde 1 – 1,5 meter, og at det ikke står noe innenfor en radius på 1,5 meter som barna kan treffe ved evt. fall. 
Om det er jord så sjekk at det ikke ligger fremmedelementer, skarpe og store steiner i underlaget. Dette som et forebyggende tiltak.

Håper dette avklarer noe.  Lykke til med sikkerhetsarbeidet.