KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

toppstokk

Materiale til toppstokk på huske - råd om montering av stokke stativ.

Hei,  Lurte på om dere kunne svare meg på følgende:

Vi har et huskestativ i barnehagen der vi ser at toppstokken snart bør skiftes ut. Hva slags stokk/materiale kan vi bruke? Vi har mulighet til å få kjøpe nye stokker fra Eidsiva bl. annet som ikke inneholder kreosot, er det da ok? Vil jo da være impregnerte, men det leser jeg at er tillatt i barnehagen ute. Hva bør vi passe på ved montering?

Stemmer dette?

Med vennlig hilsen
Kxxxxx Gxxxxxxxx
styrer
Xxxxxxxxxx barnehage 

---

Hei, all standard impregnert materiale som leveres i dag skal være lovlig.  Kreosot er forbudt - også å gjenbruke, det gjelder og gammel trykkimpregnert materiale i klasse A. Vi ser i en del tilfeller så råtner de nye miljøimpregnerte stokkene opp innenifra på 2-3 år selv om de ser hele og fine ut utenpå, og må skiftes.  Det kan være lurt med en slags «garanti» da…   Og; en vanlig grov furustokk vil og gjøre jobben - og den kan dere impregnere selv.  
Husk at til trykkimpregnert så velges ikke alltid den beste materialen - heller omvendt.   

Tips: la helst ikke husken stå under trær, eller fjern i alle fall greiner osv som gjør at husken står i skyggen og ikke tørker opp etter regn, snø eller også får masse lauv og grønske/mose på seg som hjelper i gang feil prosesser.

Spennet mellom bærepunktene bør ikke være over 3,5 meter og diameteren på den nye stokken bør da være minst 14 cm for en vanlig 2 seter huske. For felleshuske så bør en helst opp i diameter på minst 18 – hør evt med produsenten.  Stokken bør ha minst mulig langsgående sprekker, om noen, og i hvert fall ikke på toppen – de trekker vann og svekker også stokken over tid ift at de dette setter i gang uønskede prosesser.  

Husk å montere huskene iht krav og avstander. Et stokkestativ bør være breiere nede ved bakken mellom stolpene enn i toppen - når en ser det forfra. Dvs der en står når en "dytter" barn i husken.  Opp mot 50 cm kan være bra ift stabiliteten.  
Sjekk innfestinger av kjettingene, skjøter osv for slitasje. Kan og være tid for å bytte ut kulelagre osv i toppen samtidig som stokken. Se etter at lagre er montert fast og at de peker rett vei ift huskebevegelsen - her er det ofte gjort feil. Benytt anledningen til å gå over det meste når dere først er i gang. 

Ift mål, avstander osv så kan du lese mer om det HER

Lykke til!