KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,
Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles på en rekke ulike måter beskrevet i standarden EN1176 punkt 4.2.8.1. Hovdesaklig fra der barna står, som plattformer og trappetrinn, fra toppen av klatrelek/hengelek som armgang og voltestenger.  En del utstyr har egne krav, eller som på husker så beregnes dette ut fra opphengenes lengde.  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det nok ikke er tiltenkt slik fra produsenten - som opp på tak via klatrebare nettbruer, håndtak, rekkverk osv.  Da sier både standarden i nevnte punkt, og også forskriften i §1 at en skal ta hensyn til dette.  Og vi erfarer at ikke produsentene alltid gjør det.

Fallsonen må regnes ut ift de ulike fallhøydene.
Minstemål for svært mange apparater er 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt. Dette gjelder allikevel ikke for de apparatene som ikke har unntak/tillegg, og som stort sett er apparater med tvungen bevegelse, som vil si at barn tvinges til å være i bevegelse som i husker, rutsjebaner, karuseller m fl..

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere og da oppgir høydene og tar noen bilder.  Så tar vi det derfra.

Lykke til.

 

Huskestativet i barnehagen er pill råttent - kan jeg som forelder gjøre noe?

Hei,   Er det dere som kontrollerer lekeapparater i barnehager?
Hva kan jeg som forelder gjøre når et huskestativ i bhg er pill råttent? Treverket detter ut av tverrbjelken. Det svikter og gynger når barna husker i det.

Svar: 

Ja, vi utfører årlig hovedettersyn av lekeplasser. Se mer om våre tjenester HER

Til ditt spørsmål:  Vi får med jevne mellomrom bekymringsmeldinger, og har lagt ut et generelt svar på en tilsvarende henvendelse på våre FAQ-sider – se vårt svar HER.   Mer om regelverket finner du HER

 

Finnes det noen regler for at lekeplassutstyr må tas inn om vinteren?

Hei,  Vi er et sameie som har to lekeplasser og lurer på: finnes det noen regler for at lekeplassutstyr må tas inn om vinteren?

Svar:  Nei, det finnes ingen slike regler.  Hovedsakelig er det slik at det er eier som har ansvar for at utstyret til enhver tid fyller de samlede Norske myndighets kravene, og at man samtidig  kan dokumentere tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold innenfor HMS/IK-kravene. 

 Dere kan også finne flere svar i forhold til det overordnede på regelverksiden på vår hjemmeside HER

Er det noe krav til underlag under fallmatter?

Hei, Jeg har vært på kurs hos dere tidligere og er usikker på hva dagens lover er angående underlag for matter på lekeplasser…
I dag er det gruslagt under gummimattene, men jeg lurte på om det er lov med asfalt under mattene? Gummimattene er ca 50mm tykk.
Håper på raskt svar da de holder på med graving i skolegården….
 

Svar: Gummimatter / syntetiske underlag testes slik at de i seg selv som selvstendige underlag skal tilfredsstille kravene til kritisk fallhøyde.  Det betyr at underlaget normalt ikke har noe å si mht støtdemping så lenge de legges ordentlig.

For en endelig avklaring bør du sjekke opp med leverandøren du bruker og få dokumentasjon / test sertifikat på dette fra dem slik forskriften krever - §11-3.
De skal og levere deg monteringsanvisning der dette bør stå og FDV dokumentasjon mht vedlikehold etc.
  Her bør det også fremgå anbefalinger i forhold til å forebygge for dreneringsproblematikk. 

Lykke til !

Må vi ha matter eller sand under hinderløype?

 

Hei,  vi på xx skole snakker om å bygge en liten hinderløype. Den skal ikke ha noen hinder som er høyere enn 90 cm. Må vi fortsatt da ha noen matter eller sand under?
Er det en høyde vi må holde oss under hvis vi bare skal ha den rett på plenen. Det er ikke snakk om mer enn en balansebom, noe vi må krype under og noen hinder som skal hoppes gjennom.
Vi skal IKKE bygge noe som elevene skal klatre eller henge fra.


Svar:
Jord og gress er iht forskriften greit opp til en fallhøyde på 1-1,5 meter. 

For høyder over 1 meter bør det være velpleiet gress. Der gresset blir slitt og evt. spisse steiner o.l. kan komme frem i fallsonen,  kan dere evt grave en vid skålformet grop å fylle med furubark. Dybde på gropa bør være 20 cm for hele det slitte området som så skrår opp til gresset over en avstand på minst 50 cm slik at man får en «myk» overgang til gresset.  DA får dere ingen KANTER, noe som er sentralt, og barken "flyter" over i gresset.  
Vedlikehold:  etterfyll med bark ved behov.

Les mer om soner og fallunderlag HER

Hvilke kriterier gjelder for bark som fallunderlag?

Hei, på vegne av en kunde har jeg fått følgende spørsmål:
Hvilke kriterier skal til for å kunne benytte bark til støt dempende underlag?

Svar:
Mht standardens beskrivelser av bark som støtflate står det at den skal være mellom 20 og 80 mm (EN:2008 1176 - i del 1 punkt 4.2.8.5.2.) 
Dette bør være grov drenerende bark – slik som furubark. 
Vår erfaring er at all annen bark utvikler seg til en komposterende «graut».  Husk SVÆRT god drenering i underlaget – furubark knuses og vil også komposteres etter hvert.

Kutterflis kan benyttes i forholdet 5-30 mm. 

Les mer HER

Kan vi sette opp lekeplassutstyr på dugnad ?

Hei, Velforeningen vår skal sette opp et lekeapparat (klatrestativ med sklie) på vår lokale lekeplass. Dette skal gjøres på dugnadsarbeid. Jeg lurte på om det er krav om å kontrollere at lekeapparatet er satt opp i henhold til krav. Må dette dokumenteres? Tilbyr dere å ta en kvalitetskontroll på lekeapparatet med tanke på om det er riktig montert? Hva koster i så fall dette?

Svar: 

Legger inn spørsmål/svar fra DSB som passer til ditt spørsmål:

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.


Vi utfører kontroller iht det samlede myndighetskrav for lekeplassutstyr, og kan hjelpe dere med det.  Utstyret blir da kontrollert fullstendig også i forhold til soner/fallunderlag og øvrige forhold som følger av lover og forskrifter – inkl. evt. feilmontering.

Be om et uforpliktende tilbud HER

Er det restriksjoner mot bruk av gamle bildekk på lekeplassen ?

Hei, Vi skal lage oss en hinderløype og har fått noen ideer fra kataloger og andre barnehager, der ser vi at de har brukt bildekk. Er det noen restriksjoner på bruk av gamle bildekk som lekeapparater/balanselek for barn. Tenker i forhold til miljøgifter og evt andre ting.

Svar: i forhold til regelverket så er det ingen forbud mot dette pr. dags dato.  Vi har mange barnehager i vår portefølje som bruker slike til ulike aktiviteter, og vi gir ingen avvik i våre rapporter så lenge disse tilfredsstiller øvrige krav i regelverket (eks. soner og støtflater/montering/plassering i forhold til andre elementer osv.).

Om miljøgifter kan du sikkert finne en del informasjon på nettet – det er nok en kjent sak at gamle bildekk inneholder en del miljøgifter…. Her noe om dette fra 2010.

Er det forbud mot vippedyr på lekeplasser ?

Hei, Vi vurderer å kjøpe vippedyr for å tilføre uteområde flere lekeapparater. Er det fortsatt lov, noen i personale har hørt at den type leke ikke lenger er godkjent for lek i barnehage.  Hva er tilfelle?

Svar: Vi kjenner ikke til noe forbud mot vippedyr.  I forhold til regelverket så sier DSB: 
I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette. Les mer HER

På samme side finner du også følgende tekst:

Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.    Derav krav til internkontroll. Les mer HER

Vi anbefaler dere alikevel å ha en åpen og fri diskusjon om lekeverdi, "nytte" på lekeområdet, ønsket aktivitet osv som sikkert er nyttig.  Når dere skal vurdere vipper bør dere ikke bare se på fjærvipper, men også på pendelgynger som bevegre seg langt lettere og mer horisontalt en de som er på en fjær.

Lykke til! 

Kontrollerer dere andre forhold enn lekeapparater ?

Svar:  Vi gjør ikke dette som standard, men gjorde det tidligere.  Dette kalles tomt & miljø og har kun blitt utført for barnehager - med inngjerdede/avgrensede områder.  Dette innebærer at porter/grinder/gjerder kontrolleres, samt andre forhold på området som inviterer til lek og/eller kan utgjøre risiko. 
Erfaring har vist at uteområdet er et levende område som endrer seg fortløpende hele tiden, og tilstander kan være endret bare dager eller timer etter at vi har vært der.  For at virksomhetene skal ha kontroll med dette, og oppfylle myndighetskravene ved å dokumentere dette, er det inkludert i vårt internkontroll system for uteområdet til de som bestiller det. 
For lekeapparater regnes nye, gamle, egenproduserte installasjoner som er laget med henblikk på kollektiv/individuell lek eller elementer som inviterer til lek. Les mer om regelverket HER

Er denne løsningen for tildekking av sandkasse OK ?

Hei! Jeg har et spørsmål:

Vi ba en leverandør finne en løsning for å få dekket over sandkassen vår, for å unngå katteskit. Nå har de festet kroker på stolpene rundt sandkassen, for å feste netting i.
Er dette en ok løsning sikkerhetsmessig? Hullet er stort nok til at jeg får ytterste del av lillefingeren min inni. Krokene er festet på yttersiden av stolpene, vil dette skape fare ved eventuelle fall?

Svar: Deler av vurderingsgrunnlaget som du referer til mht fingerfeste; iht felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr sier ikke noe om sandkasser.  Denne veilederen, sier at fingerfester skal være minst 100 cm over ståflate for at barn skal kunne få skade. Dette ut fra at de da kan risikere å HENGE fast i slike.  Her er det – regelmessig iht standarden – ikke noen fare for det altså.  Standarden er samtidig ikke å anse som Norsk lov, kun en veileder til denne på en del punkter. Og det du tar opp er i dette «alt» området. 

Det kan imidlertid være lurt å følge litt ekstra med i forhold til om det skulle medføre utfordringer når barna leker – mht  hvorvidt de «hekter fast», «henger fast», snubler osv. – og på dette grunnlag vurdere om dere mener dette utgjør konsekvenser eller mulige slike som dere finner uønsket.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?

Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.   Les mer HER

Kan vi kombinere huskeseter for ulike aldersgrupper ?

Hei, Vi har et huskestativ med 2 stk babyseter på. Vi ønsker å bytte ut det ene babysetet med bildekksete for større barn. Er dette ok eller er det regler som strider mot å ha disse ved siden av hverandre på samme huskestativ?

Svar: Ja, det går helt fint, det er ingen regler mot dette etter endring av reglene i 2008.

PS! – tidligere ( før 2008) var det en anbefaling om ikke å gjøre dette pga tanken om at seter til ulike aldersgrupper fører til mulige risikosituasjoner for brukerne i de små setene når store barn husker «litt villt» i det andre.  Men dette er altså fjernet.  Dette kun til informasjon. 

Hvordan fylle igjen åpninger med hektefare/klemfare ?

Jeg har et spørsmål angående sikring av en lekeplass i barnehage. Har dere noen tips til fyllmasse for å fylle igjen små åpninger som innebærer hektefare og klemfare. Fungerer f.eks Fugemasse eller silikon?

Svar: De fleste slike limbaserte og fleksible «masser» som herder med fuktighet viser seg å være gode. Har kommet en del nye nå.  

Det sentrale er kanskje om de inneholder gifter som ikke er så greie for barn dersom de pirker løs dette og spiser det! Så dette burde dere vurdere.
Ellers bør en vel begrense bruken av dette til der en må – dvs mellom ulike materialer, og mot stål etc.

Og; - det sentrale ift hektefarer for å lukke disse avvikene er å forstå hva som skal tettes. Er det sprekker med åpning der snorer (med knute/propp i enden) eller klær kan komme inn i, og som ikke vil "komme ut" / gjennom sprekken dersom snoren dras gjennom.  Da er det selve åpningen inn til sprekken som skal tettes - ikke nødvendigvis hele sprekken.  

Det som kanskje gir best resultat/varighet er følgende alternativer:

  • I treverk: trekiler / plugger av 0,8 rundstokk eller tilpassede emner sammen med trelim. Trelim er giftfritt.
    • Trekiler til å sette inn vinduer med - fås på trevaren.
    • 8mm rundstokk eller møbelplugger - fås og oftest på trevarehandleren
  • Andre blander trelim med sagmugg/flis – og tetter med det.
  • Atter andre er flinke til å skru inn skruer slik at «stammen på skruen» kommer på tvers av sprekken og ved dette hindrer de i å komme inn.
  • Over hjørner med sprekk i,  som i mønet på taket: små vinkeljern med skruer.  Pass på at de stikker litt ut forbi mønet/åpningen til sprekken.

Tenk på at barn leker med dette ift gifter osv, at å lukke avvik varig er bedre enn å måtte gå over hver 6-12 måned for å fylle inn ny «masse» som har forsvunnet.  Sett deg tilstrekkelig inn i regelverket slik at du ved tiltakene ikke lager nye og være farer. Det ser vi faktisk ganske mye av.

Hva kan vi foreldre gjøre for å påvirke sikkerheten i barnehagen?

Vi har barnet vårt i kommunal barnehage. Dette er i å for seg en fin barnehage, men vi foreldre stiller spørsmål ved enkelte forhold ved tilhørende lekearel ute. Bl.a. så er det en menneskeskapt høyde av tørrstablet steinblokker som er omtrent 1 meter høy. Nedenfor denne er det ikke noe fallunderlag eller sand, men en har gressplen. Det er også stående vann rett nedenfor. Hvilke forskrifter skal slike lekearel følge, evt hva kan vi som foreldre gjøre for å få kommunen til å reagere. Kommunalt tilsyn blir vel litt bukken og havresekken...?

Svar: Dette er et kjent dilemma.  Mht regelverket/myndighetskravene for lekeplasser så er eier ansvarlig for at disse er oppfylt, og internkontrollforskriften sier en del om hvor ofte tilsyn skal utføres, og hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn.  Les mer HER

Det kan kanskje være greit å starte med å sende en bekymringsmelding - både til kommunen og virksomhetsleder,  evt. ta det opp på et foreldremøte, for å forsøke å komme til enighet/finne løsninger.  Ofte kan det være enkle tiltak som skal til for å forebygge unødvendige risiko-situasjoner.

Les mer: Om risiko HER,  Gode råd fra Leon:  HER

Gammel båt som lekeplassutstyr

Hei, xx barnehage har tatt imot en båt; litt stor passbåt.

Det er fylt opp med sand rundt og  lagt nytt gulv, åpningene er store nok. Det er bare pressenning på taket, så der kommer ikke barn oppå, de leker inni og rundt.
Vi er uenige om sikkerhet og mulig risiko for skader, og ber om en befaring og uttalelse, før vi eventuelt legger matter rundt.

Svar:

Ift plassering, soner, støtflater osv så bør dette kunne avklares med noen opplysninger, bilder osv.  Her er høyder sentrale.  Om dere kan ta noen bilder og måle høyder fra bakken og opp til de fleste sentrale områder som; ripe, dekk, nedre kant av åpninger som kan klatres i og taket, og så referere disse til bildene til oss, så kan vi lettere si noe om dette.

Vi uttaler oss aldri endelig eller bestemt på forhånd, kun etter å ha kontrollert selv.  Det vi uttaler oss om er kun de forutsettinger vi får opplyst og det vi normalt kan anta.  Noen form for forhåndsvurdering mht at det er avviksfritt eller liknende gjør vi aldri. Gi beskjed om dere ønsker ekstra befaring mht dette, eller avventer til neste årskontroll.

Er det regler for klatretrær i en barnehage ?

Jeg har et spørsmål som dere kanskje kan hjelpe meg med. Vi har ei bjørk innenforbi gjerdene våre, som står midt på plenen. Denne er kjekk å klatre i, det er bare de eldste som rekker opp til nederste grein men disse kan klare å klatre opp. Er dette noe vi burde ha gjort noe med, saget ned de nederste greinene eller noe? Slik at ungene ikke klarer å klatre i det. Foreløpig er regelen at de ikke får lov å hjelpe hverandre opp (at de som klarer å klatre opp og ned sjøl får lov, og så passer vi voksne på). Er der regler som regulerer dette??

Svar: Det synes som om dere har god innsikt i, og gode tanker rundt dette.  Regelmessig finnes det ikke noe entydig og godt svar på spørsmålet. Kommentarene til §2-4 sier bl.a. "Et tre som står naturlig på lekeplassen omfattes ikke av Lekeplassforskriften. Dette legitimerer allikevel ikke ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos de som (...) er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass".

Internkontrollforskriften sier også at dere bør risikovurdere de aktiviteter dere har.

Det er iht direktoratet hensiktsmessig å bruke kravene til lekeplassutstyr / klatring ift å vurdere elementer barn bruker, som ikke er lekeplassutstyr. Der reguleres tilgangen til apparatene (det å komme opp på EGEN hånd) naturlig ift vanskeligheten med å komme opp ved at små barn som har mindre kompetanse ift å ivareta egen sikkerhet, ikke skal komme opp i apparater uten tilstrekkelig beskyttelse mot fall.  Dette er definert som minst 40 cm opp til trinn / 60 cm opp til plattform i apparater.  Barn som på egenhånd klarer å komme opp der det er slik anses regelmessig som store barn. Reglene baserer seg på at kognitiv utvikling henger sammen med den fysiske. Dvs at barna som fysisk klarer å komme opp har tilstrekkelig kompetanse til å forstå risikoene "der oppe" og ivareta seg selv, og de som ikke klarer det fysisk enda ikke er modne for å ta disse risika.

Barn oppfatter normalt at et tre IKKE er et lekeapparat. Trær finnes overalt og har risiko ved lek.  Barn har alltid klatret i trær, og vil alltid gjøre det – vi bør derfor ikke søke å forhindre noe som i utgangspunktet er naturlig (og positivt utviklende osv).  Regelverket er heller IKKE laget for å  ødelegge for barns oppvekstmuligheter og naturlig lek.

Det at det ansvarsmessig er annerledes om et barn klatrer opp i et tre, henger fast , eller faller ned og skader seg innenfor barnehagens aktiviteter enn utenfor, ift en mulig konsekvens, er et tankekors på mange måter.  For konsekvensen er som oftest ganske lik. 

Barn som leker i barnehagen etter stengetid kan og klatre opp og evt skade seg - alle trær har slike muligheter, men det er ikke noe forbud mot trær av den grunn - noe sted!  Så om vi i dette arbeidet nærmer oss å forby natur så er vi nok på feil vei. Naturen har sine risika, som vi voksne kjenner til, og tar ansvar for og søker å overføre til barna - gradvis. Ikke alle barn får lov til alt. Så, hvilke barn (alder) er det som evt leker alene, og hvilke barn har normalt tilsyn?  Og hva er følgelig oppgaven til de ansatte mht aktivitene?

Ift å bruke trær og ha klatring som aktivitet.
Så lenge avstander til elementer de kan tenkes å falle på, og underlag ift rimelighet mht fallhøyde, forutsigbarhet og normal aktsomhet osv er greit og «innenfor» (gjerne kravene for lekeplassutstyr og) det dere mener det er akseptabelt, så burde det være greit. 
Gjør vurderingene skriftelige i internkontrollen, re-vurder de jevnlig ift erfaringene dere gjør, og ha noen enkle rutiner alle kan forholde seg til.

Godt råd: Om greiner skal kappes, så kapp de klin inntil stammen slik at det ikke representerer noen fare mht å henge fast i dette, eller få de i øyne osv.  Og husk at hele grener som er naturlig ettergivende og myke i enden har lang tradisjon for IKKE å skade mennesker!

Les gjerne mer her Om risiko, og barn og natur.

Lykke til med sikkerhets arbeidet!