KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

 

LEKEPLASSKONTROLLEN er en landsdekkende profesjonell aktør med ett virkeområde:

Vår visjon ;
Å være den foretrukne leverandør av tjenester knyttet til lekeplass-sikkerhet, og det naturlige stedet å henvende seg ift alle spørsmål rundt krav til lekeplasser/utstyr, regelverk osv.

Vårt formål er;
Å hjelpe lekeplasseiere med regel og sikkerhetsmessige spørsmål og oppgaver på lekeplassen/uteområdet.

Da vi startet opp høsten 2004 gjorde vi et klart valg om å være en uhildet leverandør, og vi etterlever strengt kravene i ISO-17020 som sikrer uavhengighet uten rolle-sammenblanding.  Les mer om bransjen HER

Våre tjenester er samlet sett utformet for å hjelpe virksomheter til å imøtekomme myndighetskravene for lekeplasser i Norge, og vårt formål er å bidra til å overføre kunnskap om dette, slik at den enkelte virksomhet kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å ivareta ansvaret for egen sikkerhet på lekeplassen. 

Barn er i en særstilling som bruker-gruppe – barna leker med det som er, og har begrensede forutsetninger for å melde fra om «produkt-feil».  Dette må ivaretas på en ansvarsfull og fornuftig måte, og ved å ta utgangspunkt i «føre-var-prinsippet» mener vi å være på god vei i vår formidling.  Dette innebærer at vi skal ikke slutte med noe fordi det er forbundet med en viss risiko, eller slutte å vurdere risiko for å kunne gjøre alt mulig!  Et sted midt i mellom = riktig oppmerksomhetnivå.

Kunnskap og erfaring om barns forutsetninger på ulike nivå, mestringsbehov og lekeadferd er helt nødvendig kunnskap i vårt arbeid – der forutsetningen for å forstå, erfare og se hvordan brukerne (her: barna) benytter og beveger seg i ulike situasjoner er sentralt.
Med kunnskap og erfaring kan vi bedre tilpasse «farten etter føre og forhold», og kanskje tillate mer enn å forby.
Med gode rutiner, fornuftig planlegging, utføring og oppfølging er man på riktig vei. Med kunnskap og erfaring kan vi være kreative, og tilrettelegge og utvikle gode oppvekstarenaer for barn og unge – for mestring og spenning - innenfor akseptable rammer, og samtidig se at noe risiko må og bør vi kunne leve med. 

Vi skal være det opplagte og naturlige stedet å henvende seg til om "Lekeplass-spørsmål".   

Hvordan får vi til dette?
Holde oss til uteaktivitetsutstyr som står offentlig tilgjengelig.
Ha et 100%UHILDET engasjement - kun med kunnskaps/tjeneste-produkter – aldri anbefale produkter.
Bygge kjennskap og nettverk i regel-bransjen – være "den oppdaterte" / hva rører seg.
Være den foretrukne foredrags og kurs og opplærings-tilbyder innen feltet «Lekeplass-sikkerhet».
Informativ og nyttig hjemmeside og support - svare på alle spørsmål og henvendelser.
Lytte til kunder og søke å ligge i front med de mest innovative løsningene (kundeorientert bedriftsfilosofi).
Knytte til oss de beste og faglig sterkeste samarbeidspartnerne i et sterkt nettverk.
Vedlikeholde og oppdatere vår internkontroll etter regelverket, et helhetlig gjennomarbeidet kvalitetssikrings-system for alle ledd i hele selskapets organisasjon og drift, som sikrer rett og lik utførelse/leveranse av våre tjenester, interne rutiner, forhold for ansatte og tilknyttede medarbeiedere, miljø og det offentlige.

Slik overfører vi kunnskap så virksomheter kommer på et fornuftig nivå ift ansvaret og sikkerhet på lekeplassen.