KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

 

LEKEPLASSKONTROLLEN er en landsdekkende profesjonell aktør med ett virkeområde:

Å hjelpe lekeplasseiere med sikkerhetsmessige spørsmål og oppgaver på lekeplassen/uteområdet.
Da vi startet opp høsten 2004 gjorde vi et klart valg om å være en uhildet leverandør, og vi etterlever strengt kravene i ISO-17020 som sikrer uavhengighet uten rolle-sammenblanding.  Les mer om bransjen HER

Våre tjenester er samlet sett utformet for å hjelpe virksomheter til å imøtekomme myndighetskravene for lekeplasser i Norge, og vårt formål er å bidra til å overføre kunnskap om dette, slik at den enkelte virksomhet kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å ivareta ansvaret for egen sikkerhet på lekeplassen. 

Barn er i en særstilling som bruker-gruppe – barna leker med det som er, og har begrensede forutsetninger for å melde fra om «produkt-feil».  Dette må ivaretas på en ansvarsfull og fornuftig måte, og ved å ta utgangspunkt i «føre-var-prinsippet» mener vi å være på god vei i vår formidling.  Dette innebærer at vi skal ikke slutte med noe fordi det er forbundet med en viss risiko, eller slutte å vurdere risiko for å kunne gjøre alt mulig!  Et sted midt i mellom = riktig oppmerksomhetnivå.

Kunnskap og erfaring om barns forutsetninger på ulike nivå, mestringsbehov og lekeadferd er helt nødvendig kunnskap i vårt arbeid – der forutsetningen for å forstå, erfare og se hvordan brukerne (her: barna) benytter og beveger seg i ulike situasjoner er sentralt.
Med kunnskap og erfaring kan vi bedre tilpasse «farten etter føre og forhold», og kanskje tillate mer enn å forby.
Med gode rutiner, fornuftig planlegging, utføring og oppfølging er man på riktig vei. Med kunnskap og erfaring kan vi være kreative, og tilrettelegge og utvikle gode oppvekstarenaer for barn og unge – for mestring og spenning - innenfor akseptable rammer, og samtidig se at noe risiko må og bør vi kunne leve med. 

Vi er "et sted" å henvende seg til om "Lekeplass-spørsmål".   

Visjon og Forretningsidé  
Gjennom et UHILDET engasjement, akkumulert kunnskap og erfaring utgjør vi et sterkt faglig sentrum, som blir en naturlig partner å søke for samarbeid. 
Ved stadig å holde oss oppdatert på alt som rører seg i vårt fagfelt, holde kurs der vi «tvinges» til å holde kunnskapen på topp skal vi være den mest innovative aktøren.
Ved stadig å tilknytte oss de beste og faglig sterkeste samarbeidspartnerne i et sterkt nettverk, og ved å tildele plass til de som ønsker å bidra, vil vi styrke vår posisjon.