KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241


LEKEPLASS-SIKKERHET

Barn er i en særstilling som bruker-gruppe - barna leker med det som er, og har begrensede forutsetninger for å melde fra om "produkt-feil".
Dette må ivaretas på en ansvarsfull og fornuftig måte iht gjeldende regelverk - uten at det går på bekostning av barnas behov for mestring og utfoldelse.

Hva innebærer et årlig hoved-ettersyn av lekeplass-utstyret? Les mer HER.
 

BEHOV FOR ÅRLIG HOVED-ETTERSYN?  Be om tilbud
Vi gjennomfører kontroller over hele landet.
Tilstandsrapporter leveres samme dag som kontrollen er gjennomført - med forslag til tiltak om ønskelig.

 

Våre inspektører har lang og solid erfaring, og er personlig sertifisert gjennom godkjent sertifiseringsorgan.
Mer om våre inspektører HER

Vi er en uhildet samarbeidspartner, og tilstede i markedet for å hjelpe lekeplass- eiere med å ivareta sikkerheten på lekeplassen, dele vår kunnskap og erfaring, samt gi deg nyttig og balansert informasjon i forhold til sikkerhetsmessige spørsmål.

 

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
§4. Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek. 
Hvem har ansvar? Den som tilrettelegger og tilgjengeliggjør. 


Et forferdelig syn; Elgoksen kom seg ikke løs fra husken som var satt opp ute i skogen; Les HER
Kanskje er det bedre å la natur være natur og lekeplass være lekeplass?  Trenger barn "konstruksjoner" ute i skogen/naturen?


KURS:
Med kunnskap om regelverket kan vi bli tryggere på å tillate mer! Les mer HER

Heldagskurs 9 - 16:
"OPPLÆRING I LEKEPLASS-SIKKERHET" 

Kurset kan bestilles for gjennomføring i egen virksomhet eller kommune.  Ta kontakt for pris og mer info - Les mer HER 

Vi arrangerer også felleskurs. Vi planlegger å sette opp nytt felleskurs våren 2020. Mer info kommer.

Om kursholder:  HER

 

"Barn har godt av risiko-lek"  Les HER
Barn er i ulike utviklingsstadier - En lekeplass skal romme «alle»!

 

BARN OG NATUR

Barna må ikke bare lære om naturen –
men AV naturen!

Gjennom naturopplevelser tar vi imot stimuli til vårt sinn som gir næring til vårt følelsesliv og stimulerer vår tankevirksomhet.
Vi utvikler omsorg, medfølelse og omtanke som viktige ingredienser i våre holdninger. 
Naturens estetikk snakker til hele mennesket og er helt sentral for vår etiske utvikling.

 Les mer HER

 

"Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med naturen" Les mer HER