KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

LEKEPLASS-SIKKERHET

Barn er i en særstilling som bruker-gruppe - barna leker med det som er, og har begrensede forutsetninger for å melde fra om "produkt-feil".
Dette må ivaretas på en ansvarsfull og fornuftig måte iht gjeldende regelverk - uten at det går på bekostning av barnas behov for mestring og utfoldelse.
 

ÅRLIG HOVED-ETTERSYN AV LEKEPLASSEN med leveranse av tilstandsrapport som beskriver avvik fra krav. 
Be om et uforpliktende tilbud HER

Vi er landsdekkende. Bli med på en av våre planlagte reiseruter. 

Våre inspektører har lang og solid erfaring, og er personlig sertifisert gjennom godkjent sertifiseringsorgan.
Mer om våre inspektører HER

 

OPPLÆRING I LEKEPLASS-SIKKERHET (9-16)
Med kunnskap om regelverket kan vi bli tryggere på å tillate mer! Les mer HER

Kurset kan bestilles for gjennomføring i egen virksomhet eller kommune.  Ta kontakt for mer info.
Les mer HER

Felleskurs blir ikke gjennomført høst 2017.
Vi planlegger å sette opp felleskurs for våren 2018.
Mer informasjon kommer på nyåret.  

Om kursholder:  HER

Vi er en uhildet samarbeidspartner, og tilstede i markedet for å hjelpe lekeplass- eiere med å ivareta sikkerheten på lekeplassen, dele vår kunnskap og erfaring, samt gi deg nyttig og balansert informasjon i forhold til sikkerhetsmessige spørsmål.

BARN OG NATUR
"Barna må ikke bare lære om naturen, men AV naturen...." Les mer HER

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
§4. Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek. 
Hvem har ansvar? Den som tilrettelegger og tilgjengeliggjør. 


Et forferdelig syn; Elgoksen kom seg ikke løs fra husken som var satt opp ute i skogen; Les HER
Kanskje er det bedre å la natur være natur og lekeplass være lekeplass?  Trenger barn "konstruksjoner" ute i skogen/naturen?
"Det er når barna får leke fritt at de oppnår den tetteste og mest sanselige kontakten med naturen" Les mer HER

Vi jobber med ny side hvor vi vil skrive litt rundt ulike perspektiver det kan være verdt å tenke over for de som vurderer å konstruere aktivitets elementer ute i naturen. Her vil vi også komme med tips og råd om tiltak som kan være nyttige i forhold til det ansvar som påhviler.

"Barn har godt av risikolek"  Les HER
Barn er i ulike utviklingsstadier - En lekeplass skal romme «alle»!