KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Borettslag og velforeninger

Med økt kunnskap om regelverket for lekeplasser opplever vi at stadig flere borettslag og velforeninger henvender seg for å få utført årlig hovedettersyn på lekeplassen. Vi har derfor viet noe plass for målrettet informasjon basert på typiske og gjentakende spørsmål i forbindelse med ansvarsforhold rundt lekeplass-sikkerhet i borettslag og velforeninger.

Les mer om våre tjenester HER
 

Hva kan vi tilby for borettslag og velforeninger? 

Fra 2014 har vi tilrettelagt en helhetlig «pakkeløsning» skreddersydd for deres behov.  Denne innebærer 3-årsavtale med årlig hoved-ettersyn av lekeplassen inkl. IK-kontrollhjelpemidler og dokumentasjon for egne ettersyn og oppfølging gjennom året. Inkluderer også support: @-tjeneste for råd og veiledning. 
Be om tilbud på «pakkeløsning for BRL/velforeninger»

Spørsmål og svar fra våre "Ofte stilte spørsmål" (FAQ)

Hei,  Jeg er styreleder i ett lite sameie på 24 leiligheter. Nå vil vi bygge en sandkasse, er det noe vi må ta hensyn til da?

Svar: Ikke så svært mye, og her noen gode råd!

Sett den på jord/gress med minst 1,5 meter klaring fra ytre kant til hindringer osv ift at barn balanserer på sandkasser og at det da ikke bør være annet enn greit underlag i dette området ift dette.

Bruk solide og gode materialer - gjerne trykkimpregnert ned i bakken og gode furu plank på toppen til å sitte på / bruke som bakebord osv. Plank i str 11/2"x6" er fint til toppbord.  
Lurt å ha litt drenering nede i bakken, under og på begge sider av den trykkimpregnerte materialene slik at det luftes litt og tørker, og følgelig ikke råtner så fort - f.eks 10 cm pukk eller likn. Nye trykkimpregnerte materialer råtner altså.
  Ha i god byggesand - dvs at str på kornene er alt fra finstoff til 0,6/0,8 fraksjoner - bruk natursand - IKKE knuste masser!  Dybde på lekesanden bør være 30-40 cm og det bør være en 10-20 cm høyere kant enn det er sand.         Mer fra FAQ:  HERSPØRSMÅL OG SVAR fra DSB
(Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap):   

Kan en velforening være ansvarlig for sikkerheten til lekeplassutstyret når kommunen eier lekeplassen?
Svar: Ja, DSB har sett flere eksempler på at velforeninger har påtatt seg et slikt ansvar ved å tilgjengeliggjøre lekeplassutstyr, men kanskje uten å ha satt seg inn i hvilke plikter et slikt ansvar fører med seg, blant annet kravet til å ha et internkontrollsystem.  DSBs anbefaling er at det skriftliggjøres en avtale mellom kommunen og velforeningen som klart angir hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og sikkerheten på lekeplassen.

Kan vi som velforening/borettslag montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette.

Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: Ja, det heter i Lekeplassforskriftens § 16 at den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Finnes det en egen godkjenningsordning for lekeplassutstyr?
Svar: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr.  Tilbyder/eier er selv ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket, se Produktkontrolloven, Lekeplassforskriften og interkontrollforskriften.

Lenker til ymse:

«Tilskudd til oppjustering av private lekeplasser» Les mer hvordan Bergen kommune gjør det HER
Kanskje finnes det liknende ordninger også i din kommune ?

«Hvilket borettslag fortjener 20.000,- ?»  Les mer HER

«Mange borettslag og velforeninger risikerer millionerstatninger dersom noen skader seg på nabolagets felles-eide lekeplasser».  Les mer HER

«Therese og Julie fortviler over lekeplassen».  Les mer HER

«Lekeplass – for pensjonister?»  Les mer HER

«Borettslag vil ikke ha folk under 45 år»  Les mer HER

«Dødsfeller på lekeplasser»  Les mer HER

«Fjerner farlige leker» Les mer HER