KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Info til kommuner


Vi er en landsdekkende leverandør.

Ved inngåelse av løpende 3-årsavtale i 2014 vil vi garantere faste priser i hele 3-årsperioden.
For større porteføljer gir vi ytterligere rabatt, og finner gjerne løsninger for et totalkonsept som fyller formål.

 

Praktisk opplæring av driftspersonell:

Mange kommuner har egne folk/avdelinger til å utføre ettersyn og vedlikehold på lekeplassene. Den praktiske dagen anbefales gjennomført etter grunnkurset «Opplæring i lekeplass-sikkerhet», og tar sikte på dialog og praktiske øvelser på deres utvalgte lekeplasser.
Vi har god erfaring og mange fornøyde kunder, og som avtalekunde får dere godt rabatterte priser på kurs og opplæring.

Be om mer INFO eller bestill:  HER.

 

Samlerapport for årsrapporter 

Samlerapporter etter årlig hovedettersyn

 •    Gir god oversikt over den totale portefølje
 •    Inkluderer flere nyttige tilleggsfunksjoner
 •    Enkel tilgang til dokumenter – ingen papir
 •    Alle involverte/nødvendige parter har
     umiddelbar og alltid oppdatert informasjon

Be om DEMO og mer info HER

 

Anbudskonkurranser

Aktuelle lenker:

Tips ved utarbeiding av anbudsdokumenter:

 1. Sørg for å definere et klart behov og hvilke tjenester som ønskes.
 2. Still tydelig krav til kontrollgrunnlag -  det samlede myndighetskrav eller kun EN:2008? les mer HER
 3. For best sammenligning mellom tilbyderne bør det oppgis konkret omfang i forhold til antall lekeplasser, og hvor mange elementer som befinner seg på hver plass. Dette er vår arbeidsentitet og gjør oss i stand til å vurdere tidsomfang/bruk av ressurser osv.
 4. Vær tydelig i konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon - også i forhold til hvilken dokumentasjon som skal medfølge.
 5. Unngå rollesammenblanding og løsninger som "bukken og havresekken"  mer HER

Aktuelle lenker:

 • Les mer om bransjen HER
 • Les mer om sammenhengene i regelverket: HER
   
 • 2014: Det var bare et tidsspørsmål før det måtte skje en ulykke på en lekeplass i Narvik. Manglende vedlikehold gjør at det samme kan ramme flere ganger: HER
 • 2014: Lekeplassene råtner og blir farlige HER
 • 2014: Mye tyder på at slitasje er hovedårsaken Rådyrstatue i Kirkeparken i Fredrikstad falt over og skadet en toåring;  HER
 • 2013: Dårlig vedlikehold på lekeplassene og litt politikk: HER
 • 2012: Sebastian (4) fant metadon på lekeplassen: HER

 

 • Mangelfull tryggleikskontroll;  Årleg behandlar legar og sjukehus her i landet rundt 10 000 skadar etter leik i barnehagar og på leikeplassar.
   
 • Tilsyn frå DSB avslører mangelfulle rutinar for å sikre tryggleiken ved leikeplassutstyret.  Det er ingen skilnader mellom kommunale og private verksemder.  Les mer på DSB's sider: HER
   
 • Rapport etter tilsyn i kommunale virksomheter – sikkerhet ved lekeplassutstyr.  Les mer HER