KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Våre inspektører

Våre 3 inspektører er personlig sertifisert av et akkreditert sertifiserings-organ, og følger krav til praksis og resertifisering.  Tjenestebeskrivelse Norsk Sertifisering AS: HER

Ved jevnlige samlinger/arbeidsmøter og utveksling internt, akkumuleres kunnskap og erfaring som sikrer kvaliteten på våre inspektørers arbeid.  
Riktig forståelse og tolkning av lover og forskrifter er en forutsetning for å kunne ivareta og utføre våre tjenester på en ansvarsfull og god måte, og er gjennomgående tema på våre samlinger. 

Våre inspektører er voksne, samfunnsengasjerte mennesker med lang og ulik livserfaring og praksis.  De har alle erfaringer med egne barn/barnebarn/andres barn, og er gjennom sitt engasjement naturlig opptatt av barns oppvekst og arenaer for lek og utfordringer. 
Vårt «inspektør-team» utgjør samlet den sterkeste faglige gruppen i denne sektoren av bransjen, og består av aktive mennesker med bred yrkeserfaring.  De har alle ulike interesser innen friluftsliv/klatring/ dykking/jakt/fiske, båtliv, idrettstilknyttet, u-landsengasjement og har den norske «ut-på-tur»-holdningen i ryggsekken. 

Jan Heyerdahl (født 1962)

Sertifisert lekeplassinspektør første gang 2004.
Daglig og faglig leder i Lekeplasskontrollen.

Kursholder

Erfaring fra lekeplass-bransjen siden 1998.
Dekker hele landet ved behov.
         

Se sertifikat HER
 

Bilde_HO.jpg

Halvard Olsen (født 1961)

Sertifisert lekeplassinspektør første gang 2005.
Medarbeider i Lekeplasskontrollen siden 2005/06.

Dekker primært Agder-distriktene, Hordaland, Rogaland, Østlandet, Hedmark, Oppland.
(Øvrig etter behov)
         

Se sertifikat HER

Bilde_OV.jpg

Øyvind Vågen (født 1962)

Sertifisert lekeplassinspektør første gang 2005.
Medarbeider i Lekeplasskontrollen siden 2006.

Dekker primært Hordaland, Nord-Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
(Øvrig etter behov)
 

Se sertifikat HER