KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Kommuner og anbud lekeplasskontroll - noen erfaringer

 

Her vil vi samle opp kunnskap og erfaringer med mange konkurranser på området helt tilbake til 2004.

1. Definer behovet - hva skal kontrolleres.

Lekeplasser på skoler, i barnehager, offentlige lekeplasser.

Skille mellom offentlige og private?

Andre i kommunen som har lekeplasser som bør/kan informeres ift om de vil ( kan ha opsjon) ift henge seg på eb eventuell avtae som; campingplsser, velforeninger, borettslag, hoteller og andre. 

 

Hvilket regelverk skal det kontrolleres etter? 

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstur

Felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr EN1176 - alle deler.

Inbefattet i dette bør det ligge at internkontrollforskriften gjelder ift forvalting, drift og vedlikehold (FDV) og overordnet at produktkontrolloven gjelder.