KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Kurs og opplæring

Kravene til lekeplasser i Norge er omfattende.  Kunnskap om reglene bidrar til å skape trygghet rundt egne beslutninger. 

Vårt motto: «Når du selv forstår hvorfor du skal gjøre noe, da gjør du det»!
 

Vi har lang erfaring i å holde kurs og overføre kunnskap rundt regelverket for lekeplasser/utstyr. Vi har gjennom mange år gjennomført en rekke «felleskurs» landet rundt, og som bestilling for gjennomføring i egne virksomheter (hele personalegruppa) /kommuner (aktuelle avd./virksomheter i kommunen).

"De som får minst opplæring i sikkerhet er vikarer og assistenter. Samtidig er det de som er ute på tur med barna og er sammen med dem når situasjoner kan oppstå. Det er her støtet burde settes inn, sier Fjeldstad i et oppslag i Aftenposten…"  Les mer HER


Vi kan tilby følgende:

«Opplæring i lekeplass-sikkerhet» (9 – 16)  

Kursets intensjon er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sikkerhetsmessige forhold på lekeplassen, slik at virksomheter, innbefattet deres personell, kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å bli trygge på egen intern-kontroll, tilsyn og ettersyn.  Innarbeidelse av gode rutiner for HMS krever kunnskap om lover og forskrifter.  Med kunnskap kan vi bedre bidra til å beholde lekemiljøer for mestring og spenning.
Kurset er også rettet mot høyskoler som bidrag til både lærer- og barnehagelærer-utdanningen.
 

        Be om mer INFO/klipp fra kurset HER 

        Bestill kurs og opplæring HER


Praktisk dag for driftspersonell (9 – 15)

Aller best lagt opp som dag 2 – etter deltakelse på opplæringskurset

Særlig rettet mot driftspersonell i kommuner, i boligbyggelags-sammenslutninger osv.  Dagen legges opp med besøk til noen av oppdragsgivers lekeplasser, hvor rutiner for ettersyn praktiseres med fokus på de viktigste forholdene. Risikovurdering/mulige tiltak drøftes underveis i møte med tenkte situasjoner/elementer, og har til hensikt å overføre kunnskap om barns lekeadferd i møte med elementer på lekeplassen.  Be om mer INFO eller bestill HER.
 

Vi kan også skreddersy kurs-løsninger

  • Med særlige fokusområder
  • Kortere dager
  • Ta kontakt for mer info

OPPLÆRING I LEKEPLASS-SIKKERHET
Med kunnskap om regelverket kan vi bli tryggere på å tillate mer !

2018: Kurs gjennomføres på Gardermoen 20. april og 14. september. 

PÅMELDING

Kurset kan også bestilles for gjennomføring i egen virksomhet/kommune

Vi har høstet gode tilbakemeldingene fra
fornøyde deltakere:    
                                                            

”Alle følte dei fikk opp augene for uteområdet på nytt. Vi kjem til å få nokre gode diskusjoner om uteområdet vårt utover våren”

”Først og fremst var du engasjerende. Et viktig kurs som virkelig har satt i gang tankene, og mye har vært diskutert i dag i forskjellige settinger og det er vel det vi ønsker å oppnå”

”Veldig lærerikt og inspirerende kurs. Med tanke på at det kan kalles ”tungt” stoff var foredragsholder veldig entusiastisk og fikk formidlet innholdet på en god måte. Veldig bra med masse eksempler og bilder”.

Se flere HER