KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Sertifisering

Råteproblematikk, farlige åpninger, hektefarer er noen av de situasjoner som barn ikke har forutsetninger for å se. Dette er viktige forhold som vil avdekkes ved inspeksjon.


Råteproblematikk, farlige åpninger, hektefarer er noen av de situasjoner som barn ikke har forutsetninger for å se. Dette er viktige forhold som vil avdekkes ved inspeksjon.

Sertifiseringen baseres på fagkompetanse og inspektørkompetanse. Sertifiserte lekeplassinspektører må oppfylle strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om lekeområder for barn. Det stilles krav til praksis og resertifisering hvert 3. år.

Lekeplassutstyrs-inspektører skal ved inspeksjon påvise og vurdere eventuelle avvik i forhold til gjeldende standard, og innebærer en personsertifisering på NS-EN 1176, del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag.

Formålet med inspeksjonen er å verne om barns liv og helse, samt legge forholdene til rette for meningsfull lek.

Sertifiseringsorganet Norsk Sertifisering AS  er akkreditert til å kvalitets-sikre sertifisering av bl.a. lekeplassutstyrsinspektører.