KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) LEKEPLASSKONTROLLEN og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) inngikk en langsiktig samarbeidsavtale i 2007. 
Formålet med avtalen er å gi medlemmene en uhildet og etisk forsvarlig gjennomgang og oppfølging av utelekeområdet.
Da PBL i sin tid sjekket ut aktuelle samarbeidspartnere var det et absolutt krav fra PBL at en eventuell samarbeidspartner måtte være uhildet i dette markedet, noe PBL's undersøkelser viste at Lekeplasskontrollen tilfredsstilte.   Ler mer om bransjen HER
 


MEDLEMSFORDELER

Årlig hovedettersyn:
Våre beste priser går til PBL-medlemmer.

Ved å inngå «3-årsavtalen» i 2014 gir vi i tillegg en prisgaranti i 3 år. 
Fast avtaleskjema for dette finner du på PBL’s egne medlemssider, eller be om tilbud HER
 

Skreddersydd HMS/IK for lekeplassen

Ler mer om våre tjenester HER.  Er du PBL HMS-kunde finner du vårt IK-system med sjekklister for egne ettersyn på lekeplassen integrert under uteområdet/lekeplassen.  Som PBL HMS-kunde kan du også benytte vår e-mail-tjeneste i forhold til spørsmål du måtte lure på i tilknytning til sikkerhetsarbeidet på lekeplassen. 

Kurs og opplæring 

«Opplæring i Lekeplass-sikkerhet» er et heldagskurs tilpasset for alle ansvarsnivåer i forhold til barns sikkerhet på lekeplassen. 
Vi erfarer at stadig flere barnehager setter av tid/planleggingsdager til å gjennomføre kurset i egen virksomhet – for hele personalgruppa.
Vi har god erfaring med å tilpasse deler av dagen til praktiske øvelser på lekeplassen – fornuftig risikovurdering, og hva man bør ha fokus på ved egne ettersyn gjennom året. Det gis rabatter til alle medlemmer, og en særskilt rabatt om du er avtalekunde hos oss.

15 000 barnehagebarn ble skadet i 2011/ ofte de som er mest sammen med barna som kan minst om sikkerhet/Opplæring av assistenter nødvendig  - Les mer HER

Sett av en dag – og bestill i dag: HER  Mer info ved henvendelse.

For større sammenslutninger       

For større sammenslutninger som har behov for oversikt over mange virksomheter/større portefølje har vi nå utviklet: Samlerapport for årlig hovedettersyn

  •    Gir god oversikt over alle lekeplassene/lekeplassutstyret
  •    Inkluderer flere nyttige tilleggsfunksjoner
  •    Enkel tilgang til dokumenter – ingen papir
  •    Alle involverte/nødvendige parter har umiddelbar og
       oppdatert informasjon

Be om DEMO og mer info HER


Avtalen innebærer fremforhandlede rabatterte priser for medlemmene. 

«Å kontrollere utelekeområdet er viktig for å begrense risikoen for skader og ulykker i barnehagen», sier Mari-Ann Willumsen, daglig leder i PBL Medlemsservice.

Les mer om risiko; HER
 

«Det årlige hovedettersynet av barnehagens utelekeområder gjennomføres iht gjeldende lover og standarder og utføres av erfarne og sertifiserte inspektører. De kontrollerer selve lekeapparatene og det øvrige utelekemiljøet som for eksempel gjerder, grinder, skrenter, overflatevann og annet».

Om våre inspektører:  HER
 

«Tilstandsrapporten inneholder en god oversikt over alle avvik som er funnet, samt god bildedokumentasjon som gjør det enkelt for barnehagen å se hvor avvikene befinner seg og hva det dreier seg om.» Les mer HER  og HER

 

Fra Media-oppslag:

2014: Barnehager unngår å rapportere om skader:  HER
2010: Barnehagene mangler kontroll av lekeplassene: HER