KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Kan vi kjøpe lekestativ på felleskjøpet, eller lage selv ?

Hei,
Jeg er sekretær i en velforening som vurderer å kjøpe/lage noen nye lekestativ til lekeplassen vår. Det vi lurer på er hvilke regler vi må forholde oss til når vi skal anskaffe lekestativ/lekeapparater. Kan vi spikre sammen noen stativer på egen hånd? Kan vi kjøpe av lekestativene som selges forholdsvis billig på f.eks. felleskjøpet? Eller må vi kjøpe de lekestativene som er godkjent for bruk i barnehager o.l.?

 

Svar:  Ettersom lekeplassene deres er offentlig tilgjengelige så gjelder samme regler her som for alle offentlige lekeplasser. Dvs at alt som står der skal tilfredsstille kravene i lov og forskrifter, samt standarder for slikt utstyr. 

Normalt er ikke lekeplassutstyr som selges i byggevareforretninger, større planteutsalg osv laget for offentlig bruk, men til bruk i privat inngjerdet hage (ikke borettslag osv). Da er det andre regler.  

Vi har kontrollert en rekke slike stativer og de har uten unntak, mange og alvorlige avvik fra regelverket ift hehtefarer for hals og hode, snorer og klær, fingre, beskyttelse mot fall, tau osv. De er  også underdimensjonerte.

Utfordringen er at de som arbeider med salg av disse  nesten aldri kjenner til dette, men kun antar og anbefaler disse til alle som spør om de kan benytte slike. Det er åpenbart at produsentene helle rikek informerer særlig om dette - noe de i utgangspunktet har ansvaret for.

Produsenter og utsalgsstedene har et hovedansvar for at slik kunnskap kommer dit den skal - dvs til kunden, og en kan kreve rekamasjon på bakgrunn av feil informasjon.  Vi har tidligere vært i kontakt med både produsenter og større kjeder ift dette, men det synes ikke som om dette er tatt alvorlig.

Bygger dere selv – noe som er helt ok – er dere som produsent å regne selv, og da også ansvarlige for at alle krav som gjelder  er innfridd.  Med rett kunnskap er det faktisk ikke så vanskelig om en holder seg til levare fallhøyder.

Lykke til!

 


Fare for drukning

Hei,
Ser at på sjekklister står det ofte: "Er overflata godt drenert slik at ein unngår vassdjupn på 10 cm. Finst det lovdata på dette?

Svar:
Alle lover og forskrifter knyttet til lekeplasser/lekeplassutstyr har et felles formål; Å forebygge helseskade. Man kan ikke beskrive alt og alle forhold.  Det kan være noe ulike formuleringer, men i korthet handler det om dette.  Dette innebærer at en skal kartlegge og ha oversikt over risikoforhold, og på dette grunnlag gjøre tiltak.  At små barn kan drukne i relativt små vanndammer er åpenbart for de fleste ift barns funksjonsnivå osv.

Typisk lov og forskrifts hjemmel her vil være interkontrollforskriftens §§ 1 og 5 – og Produktkontrolloven §§ 1 og 3 som du finner på www.lovdata.no .

I forhold til vannansamlinger med mulig risiko for drukning, så anbefales det å sjekke der slike forhold kan oppstå.

Regelverket sier altså ikke noe spesifikt om nettopp dette, men ut fra det nevnte og sunn fornuft ift dette har også vi det med vårt IK-system for at slike forhold holdes under oppsikt/evt. at man gjør tiltak som gjør at vannet dreneres bort på de plasser hvor barn kan komme til.

 

Fallunderlag for linebaner

Hei,  Har kjøpt inn ein 25 m løypestreng til montering i nærmiljøparken vår, og får litt ulike signal om kva underlag vi bør bruka.  Fallhøgda blir maks 1 m, rekna frå sitteplata. Er det ok med gras, supplert med bark/kutterflis der slitasjen blir for stor?

Svar: 

Med løypestreng oppfatter jeg at du mener linebane!

Løsningen din høres grei ut forutsatt at fallhøyden ikke overstiger 150 cm fra setet.
Forutsetter at det er et sittesete her og ikke høyt hengende håndtak der brukeren kan henge etter hender/armer.

Hvilke krav er det til sandkvalitet i leke-sandkasser i barnehager?

Svar: 

Ingen, rent bort sett fra sunn fornuft.  Ift renhet, gift-frie osv.  Dvs at den bør være av natur-sand og ikke av knuste masser som har skarpe kanter og som barn blir såre av å holde på med.
Videre bør den ha et stort spredningsområde ift fraksjoner, gjerne jevnt fordelt ift siktekurven og med nok/mye finstoff ( 0,05-0,1) ift å fylle ut alle «rom» i sanda – altså det motsatte av støtsand.
Slik sand har stor hygroskopisk evne, som det heter, dvs at den suger og holder på fuktigheten. Noe som gjør at den blir lett å forme og god å bygge med.
0-5 eller 0-8 pleier å være bra.

Andre forhold: 

Sandkassen skal fylle det formål at barna synes det er greit og gøy å leke der.  Det må være nok sand og grei kvalitet på sanda.

Gjennom lek forsvinner gjerne en del av sanda, og vi anbefaler å etterfylle med jevne mellomrom, og aller helst med lik masse.  
Ha jevne rutiner mht renhold/spyling/vending av sanda osv., og evt. tildekking når ikke i bruk for å forebygge dyre-ekskrementer/søppel osv.

Med denne rutinen trenger man ikke nødvendigvis å bytte ut all sanda, men kun etterfylle ved behov.

Balanselek på mur - er det fornuftig å lage forbud ?

Hei,
Vi har fått en ny steinmur langs skolens område. På oversiden av muren (i murens øverste høyde) går bilveien. Oppå muren er det gjerde. Høyden på muren er opp mot 150 cm. Nå har elevene funnet ut at det er morsomt å klatre opp på muren og balansere bortover kanten på innsiden av gjerdet.
Med tanke på at det kun er jord som fallunderlag (skal bli plen):
Er det fornuftig å lage forbud mot denne balanseleken, eller kan vi la barn være barn og la dem leke der?


Svar:
Vanskelig å svare  på dette når vi ikke er på plassen.  Dette blir kun noen tanker rundt metodikk og antagelser.
Dette er jo ikke lekeplassutstyr i forskriftens forstand / beskrivelse, men kommer inn under regelverket ift den aktiviteten som foregår der.  Det at barna dere har ansvar for bruker det slik du beskriver,  medfører som du riktig har oppfattet, et åpenbart ansvar. 
Vi forholder oss derfor til det som en klatrevegg ift forskriften her. Det er det enkleste – men kanskje ikke helt fullt ut riktig.

Anbefaler dere å risikovurdere situasjonen.   Dvs ut fra hva som er sannsynlig hendelse
(fall og skade?) og mulighet for alvorlig konsekvens.   Samtidig skriftlig dokumentere hva dere selv tenker og erfarer ved å iaktta aktiviteten ved litt ekstra tilsyn over en periode og benytte dette som underlag til risiko-vurderingen.  Er dette noe som barna mestrer i stor grad?  Hva med de minste ift de som er større?  Har de nytte og glede av det i langt større grad enn mulige konsekvenser?  Ift fysiske omgivelser som bl.a.: Er det store nok avstander (soner) ift å ivareta en evt ukontrollert fallende bruker ?  Er underlaget fritt for hindringer som stein, røtter, melkekasser og andre fremmedelementer  barn kan skade seg på?

I forhold til regelverket og fallunderlag for lekeplassutstyr så sier forskriften (se den via «regelverk» på vår hjemmeside bl.a.  §§ 10 og 11 pluss se kommentarene til disse) at jord og velpleiet gress kan benyttes opptil fallhøyde 1 – 1,5 meter, og at det ikke står noe innenfor en radius på 1,5 meter som barna kan treffe ved evt. fall. 
Om det er jord så sjekk at det ikke ligger fremmedelementer, skarpe og store steiner i underlaget. Dette som et forebyggende tiltak.

Håper dette avklarer noe.  Lykke til med sikkerhetsarbeidet.

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,

Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles fra der barna står ( typisk plattformer og trappetrinn ) og fra der de kan henge ( typisk øverst i klatrenettet osv.)  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det kanskje ikke er tiltenkt.

Fallsonen må derfor regnes ut ift de ulike fallhøydene. Minstemål for alle apparater er dog 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt.

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere.

 

Huskestativet i barnehagen er pill råttent - kan jeg som forelder gjøre noe?

Hei,   Er det dere som kontrollerer lekeapparater i barnehager?
Hva kan jeg som forelder gjøre når et huskestativ i bhg er pill råttent? Treverket detter ut av tverrbjelken. Det svikter og gynger når barna husker i det.

Svar: 

Ja, vi utfører årlig hovedettersyn av lekeplasser. Se mer om våre tjenester HER

Til ditt spørsmål:  Vi får med jevne mellomrom bekymringsmeldinger, og har lagt ut et generelt svar på en tilsvarende henvendelse på våre FAQ-sider – se vårt svar HER.   Mer om regelverket finner du HER

 

Finnes det noen regler for at lekeplassutstyr må tas inn om vinteren?

Hei,  Vi er et sameie som har to lekeplasser og lurer på: finnes det noen regler for at lekeplassutstyr må tas inn om vinteren?

Svar:  Nei, det finnes ingen slike regler.  Hovedsakelig er det slik at det er eier som har ansvar for at utstyret til enhver tid fyller de samlede Norske myndighets kravene, og at man samtidig  kan dokumentere tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold innenfor HMS/IK-kravene. 

 Dere kan også finne flere svar i forhold til det overordnede på regelverksiden på vår hjemmeside HER

Er det noe krav til underlag under fallmatter?

Hei, Jeg har vært på kurs hos dere tidligere og er usikker på hva dagens lover er angående underlag for matter på lekeplasser…
I dag er det gruslagt under gummimattene, men jeg lurte på om det er lov med asfalt under mattene? Gummimattene er ca 50mm tykk.
Håper på raskt svar da de holder på med graving i skolegården….
 

Svar: Gummimatter (gjelder ikke gressarmeringsmatter osv) testes slik at de i seg selv som selvstendige underlag skal tilfredsstille kravene til kritisk fallhøyde.  Det betyr at underlaget normalt ikke har noe å si mht støtdemping så lenge de legges ordentlig, og for en endelig avklaring bør du sjekke opp med leverandøren du bruker og få dokumentasjon / test sertifikat på dette fra dem.  De skal og levere deg monteringsanvisning der dette bør stå og FDV dokumentasjon mht vedlikehold etc.  Her bør det også fremgå anbefalinger i forhold til å forebygge for dreneringsproblematikk.  Lykke til !

Må vi ha matter eller sand under hinderløype?

 

Hei,  vi på xx skole snakker om å bygge en liten hinderløype. Den skal ikke ha noen hinder som er høyere enn 90 cm. Må vi fortsatt da ha noen matter eller sand under?
Er det en høyde vi må holde oss under hvis vi bare skal ha den rett på plenen. Det er ikke snakk om mer enn en balansebom, noe vi må krype under og noen hinder som skal hoppes gjennom.
Vi skal IKKE bygge noe som elevene skal klatre eller henge fra.


Svar:
Jord og gress er iht forskriften greit opp til en fallhøyde på 1-1,5 meter. 

For høyder over 1 meter bør det være velpleiet gress. Der gresset blir slitt og evt. spisse steiner o.l. kan komme frem i fallsonen,  kan dere evt grave en vid skålformet grop å fylle med furubark. Dybde på gropa bør være 20 cm for hele det slitte området som så skrår opp til gresset over en avstand på minst 50 cm slik at man får en «myk» overgang til gresset.  DA får dere ingen KANTER, noe som er sentralt, og barken "flyter" over i gresset.  
Vedlikehold:  etterfyll med bark ved behov.

Les mer om soner og fallunderlag HER

Hvilke kriterier gjelder for bark som fallunderlag?

Hei, på vegne av en kunde har jeg fått følgende spørsmål:
Hvilke kriterier skal til for å kunne benytte bark til støt dempende underlag?

Svar:
Mht standardens beskrivelser av bark som støtflate står det at den skal være mellom 20 og 80 mm (EN:2008 1176 - i del 1 punkt 4.2.8.5.2.) 
Dette bør være grov drenerende bark – slik som furubark. 
Vår erfaring er at all annen bark utvikler seg til en komposterende «graut».  Husk SVÆRT god drenering i underlaget – furubark knuses og vil også komposteres etter hvert.

Kutterflis kan benyttes i forholdet 5-30 mm. 

Les mer HER

Kan vi sette opp lekeplassutstyr på dugnad ?

Hei, Velforeningen vår skal sette opp et lekeapparat (klatrestativ med sklie) på vår lokale lekeplass. Dette skal gjøres på dugnadsarbeid. Jeg lurte på om det er krav om å kontrollere at lekeapparatet er satt opp i henhold til krav. Må dette dokumenteres? Tilbyr dere å ta en kvalitetskontroll på lekeapparatet med tanke på om det er riktig montert? Hva koster i så fall dette?

Svar: 

Legger inn spørsmål/svar fra DSB som passer til ditt spørsmål:

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.


Vi utfører kontroller iht det samlede myndighetskrav for lekeplassutstyr, og kan hjelpe dere med det.  Utstyret blir da kontrollert fullstendig også i forhold til soner/fallunderlag og øvrige forhold som følger av lover og forskrifter – inkl. evt. feilmontering.

Be om et uforpliktende tilbud HER

Er det restriksjoner mot bruk av gamle bildekk på lekeplassen ?

Hei, Vi skal lage oss en hinderløype og har fått noen ideer fra kataloger og andre barnehager, der ser vi at de har brukt bildekk. Er det noen restriksjoner på bruk av gamle bildekk som lekeapparater/balanselek for barn. Tenker i forhold til miljøgifter og evt andre ting.

Svar: i forhold til regelverket så er det ingen forbud mot dette pr. dags dato.  Vi har mange barnehager i vår portefølje som bruker slike til ulike aktiviteter, og vi gir ingen avvik i våre rapporter så lenge disse tilfredsstiller øvrige krav i regelverket (eks. soner og støtflater/montering/plassering i forhold til andre elementer osv.).

Om miljøgifter kan du sikkert finne en del informasjon på nettet – det er nok en kjent sak at gamle bildekk inneholder en del miljøgifter…. Her noe om dette fra 2010.

Er det forbud mot vippedyr på lekeplasser ?

Hei, Vi vurderer å kjøpe vippedyr for å tilføre uteområde flere lekeapparater. Er det fortsatt lov, noen i personale har hørt at den type leke ikke lenger er godkjent for lek i barnehage.  Hva er tilfelle?

Svar: Vi kjenner ikke til noe forbud mot vippedyr.  I forhold til regelverket så sier DSB: 
I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB om dette. Les mer HER

På samme side finner du også følgende tekst:

Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.    Derav krav til internkontroll. Les mer HER

Kontrollerer dere andre forhold enn lekeapparater ?

Svar:  Vi gjør ikke dette som standard, men gjorde det tidligere.  Dette kalles tomt & miljø og har kun blitt utført for barnehager - med inngjerdede/avgrensede områder.  Dette innebærer at porter/grinder/gjerder kontrolleres, samt andre forhold på området som inviterer til lek og/eller kan utgjøre risiko. 
Erfaring har vist at uteområdet er et levende område som endrer seg fortløpende hele tiden, og tilstander kan være endret bare dager eller timer etter at vi har vært der.  For at virksomhetene skal ha kontroll med dette, og oppfylle myndighetskravene ved å dokumentere dette, er det inkludert i vårt internkontroll system for uteområdet til de som bestiller det. 
For lekeapparater regnes nye, gamle, egenproduserte installasjoner som er laget med henblikk på kollektiv/individuell lek eller elementer som inviterer til lek. Les mer om regelverket HER

Er denne løsningen for tildekking av sandkasse OK ?

Hei! Jeg har et spørsmål:

Vi ba en leverandør finne en løsning for å få dekket over sandkassen vår, for å unngå katteskit. Nå har de festet kroker på stolpene rundt sandkassen, for å feste netting i.
Er dette en ok løsning sikkerhetsmessig? Hullet er stort nok til at jeg får ytterste del av lillefingeren min inni. Krokene er festet på yttersiden av stolpene, vil dette skape fare ved eventuelle fall?

Svar: Deler av vurderingsgrunnlaget som du referer til mht fingerfeste; iht felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr sier ikke noe om sandkasser.  Denne veilederen, sier at fingerfester skal være minst 100 cm over ståflate for at barn skal kunne få skade. Dette ut fra at de da kan risikere å HENGE fast i slike.  Her er det – regelmessig iht standarden – ikke noen fare for det altså.  Standarden er samtidig ikke å anse som Norsk lov, kun en veileder til denne på en del punkter. Og det du tar opp er i dette «alt» området. 

Det kan imidlertid være lurt å følge litt ekstra med i forhold til om det skulle medføre utfordringer når barna leker – mht  hvorvidt de «hekter fast», «henger fast», snubler osv. – og på dette grunnlag vurdere om dere mener dette utgjør konsekvenser eller mulige slike som dere finner uønsket.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?

Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.   Les mer HER

Kan vi kombinere huskeseter for ulike aldersgrupper ?

Hei, Vi har et huskestativ med 2 stk babyseter på. Vi ønsker å bytte ut det ene babysetet med bildekksete for større barn. Er dette ok eller er det regler som strider mot å ha disse ved siden av hverandre på samme huskestativ?

Svar: Nei, det er ingen regler mot dette.

PS! – tidligere ( før 2008) var det en anbefaling om ikke å gjøre dette pga tanken om at seter til ulike aldersgrupper fører til mulige risikosituasjoner for brukerne i de små setene når store barn husker «litt villt» i det andre.  Men dette er altså fjernet.  Dette kun til informasjon. 

Hvordan fylle igjen åpninger med hektefare/klemfare ?

Jeg har et spørsmål angående sikring av en lekeplass i barnehage. Har dere noen tips til fyllmasse for å fylle igjen små åpninger som innebærer hektefare og klemfare. Fungerer f.eks Fugemasse eller silikon?

Svar: De fleste slike limbaserte og fleksible «masser» som herder med fuktighet viser seg å være gode. Har kommet en del nye nå.  

Det sentrale er kanskje om de inneholder gifter som ikke er så greie for barn dersom de pirker løs dette og spiser det! Så dette burde dere vurdere.
Ellers bør en vel begrense bruken av dette til der en må – dvs mellom ulike materialer, og mot stål etc.

Og; - det sentrale ift hektefarer for å lukke disse avvikene er å forstå hva som skal tettes. Er det sprekker med åpning der snorer (med knute/propp i enden) eller klær kan komme inn i, og som ikke vil "komme ut" / gjennom sprekken dersom snoren dras gjennom.  Da er det selve åpningen inn til sprekken som skal tettes - ikke nødvendigvis hele sprekken.  

Det som kanskje gir best resultat/varighet er følgende alternativer:

  • I treverk: trekiler / plugger av 0,8 rundstokk eller tilpassede emner sammen med trelim. Trelim er giftfritt.
    • Trekiler til å sette inn vinduer med - fås på trevaren.
    • 8mm rundstokk eller møbelplugger - fås og oftest på trevarehandleren
  • Andre blander trelim med sagmugg/flis – og tetter med det.
  • Atter andre er flinke til å skru inn skruer slik at «stammen på skruen» kommer på tvers av sprekken og ved dette hindrer de i å komme inn.
  • Over hjørner med sprekk i,  som i mønet på taket: små vinkeljern med skruer.  Pass på at de stikker litt ut forbi mønet/åpningen til sprekken.

Tenk på at barn leker med dette ift gifter osv, at å lukke avvik varig er bedre enn å måtte gå over hver 6-12 måned for å fylle inn ny «masse» som har forsvunnet.  Sett deg tilstrekkelig inn i regelverket slik at du ved tiltakene ikke lager nye og være farer. Det ser vi faktisk ganske mye av.