KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Sandkasse

Må vi bytte sand i sandkassene?

Hei,
Vi er en velforening som lurer på hvilke regler som gjelder for skifte av sand i sandkasse. Vi har to sandkasser og har fått opplyst at sanden her bør skiftes ut annenhvert år. Sandkassene er ikke tildekket når de ikke er i bruk.

Spørsmålet er om det finnes regler og anbefalinger i forhold til dette. Bør all sanden som er der pr i dag graves ut først, eller holder det med det øverste laget?

Mvh
Sofia Hagen 

Svar:  Det var rart at noe sier det. Det finnes ingen andre regler enn sunn fornuft ift tilgroing, dyre ekskrementer o.a. som gjør at alle forstår at en bør skifte ut / fornye eller supplere med sand ift praktisk bruk og de naturlige vilkårene en sandkasse skal ha for at den skal fylle formål.
Masser av knust stein egner seg svært dårlig da man blir sår på hender og føtter osv. Natursand i området 0- 0.6/0.8 med mye finstoff egner seg vanligvis godt.

Håper dette hjelper deg.

Hvilke krav er det til sandkvalitet i leke-sandkasser i barnehager?

Svar: 

Ingen, rent bort sett fra sunn fornuft.  Ift renhet, gift-frie osv.  Dvs at den bør være av natur-sand og ikke av knuste masser som har skarpe kanter og som barn blir såre av å holde på med.
Videre bør den ha et stort spredningsområde ift fraksjoner, gjerne jevnt fordelt ift siktekurven og med nok/mye finstoff ( 0,05-0,1) ift å fylle ut alle «rom» i sanda – altså det motsatte av støtsand.
Slik sand har stor hygroskopisk evne, som det heter, dvs at den suger og holder på fuktigheten. Noe som gjør at den blir lett å forme og god å bygge med.
0-5 eller 0-8 pleier å være bra.

Andre forhold: 

Sandkassen skal fylle det formål at barna synes det er greit og gøy å leke der.  Det må være nok sand og grei kvalitet på sanda.

Gjennom lek forsvinner gjerne en del av sanda, og vi anbefaler å etterfylle med jevne mellomrom, og aller helst med lik masse.  
Ha jevne rutiner mht renhold/spyling/vending av sanda osv., og evt. tildekking når ikke i bruk for å forebygge dyre-ekskrementer/søppel osv.

Med denne rutinen trenger man ikke nødvendigvis å bytte ut all sanda, men kun etterfylle ved behov.

Er denne løsningen for tildekking av sandkasse OK ?

Hei! Jeg har et spørsmål:

Vi ba en leverandør finne en løsning for å få dekket over sandkassen vår, for å unngå katteskit. Nå har de festet kroker på stolpene rundt sandkassen, for å feste netting i.
Er dette en ok løsning sikkerhetsmessig? Hullet er stort nok til at jeg får ytterste del av lillefingeren min inni. Krokene er festet på yttersiden av stolpene, vil dette skape fare ved eventuelle fall?

Svar: Deler av vurderingsgrunnlaget som du referer til mht fingerfeste; iht felleseuropeisk standard for lekeplassutstyr sier ikke noe om sandkasser.  Denne veilederen, sier at fingerfester skal være minst 100 cm over ståflate for at barn skal kunne få skade. Dette ut fra at de da kan risikere å HENGE fast i slike.  Her er det – regelmessig iht standarden – ikke noen fare for det altså.  Standarden er samtidig ikke å anse som Norsk lov, kun en veileder til denne på en del punkter. Og det du tar opp er i dette «alt» området. 

Det kan imidlertid være lurt å følge litt ekstra med i forhold til om det skulle medføre utfordringer når barna leker – mht  hvorvidt de «hekter fast», «henger fast», snubler osv. – og på dette grunnlag vurdere om dere mener dette utgjør konsekvenser eller mulige slike som dere finner uønsket.

Kan vi bruke trykkimpregnerte materialer i sandkasse ?

Hei. Planlegger sandkasse som skal holde i 7-8 år. Kan jeg sette opp denne med trykkimpregnert tre fra byggevarehus, f.eks. Montér? Skjønner at dette med trykkimpregnert tre har en historie mht. bruk av arsenikk og kreosot etc. Ifølge en snekker jeg kjenner, skal det ikke være like mange farlige stoffer i dagens trykkimpregnerte trevirke...

 

Svar:  Hei, ja de nye trykkimpregnerte materialene som du kjøper kan brukes. Dog får barn ofte flis o.a. av disse – ofte dårligere kvalitet.Foreslår ofte at kassen bygges av trykkimp og at toppbordet lages av furuplank i str 1 1/2 x 6  
(36x156 i mm - eller likn)
Fint for barna å «bake og bygge» på, og for de voksne å sitte på! J

Er det spesielle regler for sandkasser ?

Hei,  Jeg er styreleder i ett lite sameie på 24 leiligheter. Nå vil vi bygge en sandkasse, er det noe vi må ta hensyn til da?

Svar: Ikke så mye, og her noen gode råd!

Sett den på jord/gress med minst 1,5 meter klaring fra ytre kant til hindringer ift at barn balanserer på sandkasser og at det da ikke bør være annet enn greit underlag i dette området ift dette.

Bruk solide og gode materialer - gjerne trykkimpregnert ned i bakken og gode furu plank på toppen til å sitte på / bruke som bakebord osv. Plank i str 11/2"x6" er fint til toppbord.  
Lurt å ha litt drenering nede i bakken, under og på begge sider av den trykkimpregnerte materialene slik at det luftes litt og tørker, og følgelig ikke råtner så fort - f.eks 10 cm pukk eller likn. Nye trykkimpregnerte materialer råtner altså.
  Ha i god byggesand - dvs at str på kornene er alt fra finstoff til 0,6/0,8 fraksjoner - bruk natursand - IKKE knuste masser!  Dybde på lekesanden bør være 30-40 cm og det bør være en 10-20 cm høyere kant enn det er sand.