KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Støtflate / fallunderlag

Kan vi bygge lekeapparater selv?

Hei.
Jeg sitter i et velforening, som ønsker å lage en treningspark i boområdet vårt. Apparatene i slike parker er så dyre at det vil ta tid før vi får mange nok apparat til å fylle område. Derfor lurer vi på om vi selv kan supplere med noen egenproduserte apparater inntil vi får råd til å fullføre?    

Håper dere kan gi oss et svar.
Med vennlig hilsen Monica xxxxx
for xxxxxxxxxx Velforening

----

For alle offentlige tilgjengelige lekeplasser gjelder samme regelverk.  Dvs at de skal tilfredsstille de norske myndighetskravene, som du finner på høyre side HER.
Myndighetene svarer og på en del sentrale spørsmål – HER.

Det er ingenting i veien for å lage noe selv – og de må tilfredsstille samme de samme krav. Dere blir da som både produsent og eier å regne.

Ift underlag er det mye som kan benyttes. Sand, grus, bark, kutterflis og gummimatter – det avhenger av fallhøyden mht kvalitet, dybder og utstrekning av areal som skal ha dette ift de ulike apparatene. Ofte står det i informasjonen til leverandørene.  Du kan lese mer om det på vår side - HER

Jord og gress er ok opp til fallhøyde på 1 meter. 

Ift det meste av balanseringsutstyr og hinderløype så kan en unngå så å si de alle alvorligste farer ved å holde alt lavere enn 60cm og da kunne benytte jord/gress i en utstrekning på MINST 150 til alle sider. 
En hoved utfordring ift dette er at del-elementer enten må stå så tett at det er naturlig sammenheng mellom de for barn ved lek og bevegelse slik at de ikke utgjør hindringer i sonene til hverandre – dvs noe de kan falle på og skade seg på ved fall.  Eller også må de stå med minst 150 mellom hvert element slik at de er «selvstendige elementer» og da med delte fallsoner.  Dette forutsetter at det ikke er bevegelse i noen av elementene. Skulle det være slik kan det hende de må ha egne separate og udelte fallsoner.

Håper dette hjelper litt - lykke til!

Hvor stor støtflate må det være ved fallhøyde på 200?

Hei
Har eit spørsmål frå ein av barnehagane mine det er som fyljer:
Kor mykje støtsand må det vera under/rundt ein klatrevegg der fallhøgda er 2 meter?

Venleg helsing
Ixxxx Kxxxx Fxxxx
Einingsleiar barnehage
Xxxxxxxx kommune

Hei Irene,
Ved fallhøyder inntil 2 meter er kravet i standarden EN1176 20cm pluss 10cm pga forskyving ved bruk - dvs 30.
Det forutsettes da at en følger standardens krav til fraksjoner / typer fallunderlag.  Minstekravet til utrekning - fra liv på apparatet - er 183,33 - i praksis 185 - alle vier. Også på baksiden dersom de kan klatre helt til toppen / over utstyret og falle ned der.

Du kan også lese mer utfyllende om dette HER

 

Lykke til.

Er det krav som sier noe om å snu fallsanden i løpet av et år?

Hei!

Vi har flere fallunderlagsområder som har fallsand. Denne skiftes ut ved behov, men jeg lurer på om det er noen krav eller forskrift som sier noe om å snu fallsanden i løpet av et år?

Kan ikke finne det på deres hjemmeside.

På forhånd takk for svar!

---

Hei, iht internkontrollforskriften så følger bla. at man skal ha et jevnt tilsyn og utføre nødvendig vedlikehold. 

Fallunderlag har ulike kvaliteter, og værforhold etc. kan utgjøre at noen steder må man etterse underlag oftere enn andre plasser.  Om fallsanden pakker seg, får utfellingslag eller blir hard, anbefaler vi at den snus og etterfylles - med lik masse - ved behov. Har dere store områder kan det være en ide å låne en jordfreser og deretter rake det på plass slik at dybden er iht krav.

Fallunderlag av løs masser skal være løse og myke!

Du kan se mer på våre hjemmesider HER.
Flere spørsmål og svar om dette finner du ved å klikke på ordet «fallunderlag» og andre passende for det du lurer på i "ordcollagen" som er til venstre på hovedsiden. Det er lenker til spørsmål og svar emner.

 

Zipline / linebane -

Hei!    Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

  • Ved evt anskaffelse av Zipline - Taubane må, så lagt vi har lest oss til,  fallunderlaget dekke minst 1.50 meter i alle retninger. Riktig?
  • Kan gress brukes som fallunderlag når fallhøyden er mindre enn 1 meter?
  • Finnes det regler for etablering av Zipline - Taubane i en skråning? Hvor bratt kan evt en skråning være?

Rolf Lein - Østbytunet behandlingssenter

---

Hei, her er det mange egne regler så derfor kun kort de viktigste.

Det skal være minst 200 til sidene og videre fremover fra der setet kan gjøre et oppbremsingsutslag på 45 grader, og så kan det avsmales videre frem til en lengde på 200, med en bredde på 200.

Vi snakker om linebane på lekeplasser – zipline oppfattes å være mer noe ute i terrenget og kan ha egne regler for alt vi vet.  Gress og jord - uten steiner, røtter osv - er godt nok opp til fallhøyde på en meter.  Ift skråning så vet jeg ikke så mye om det. Dette har jo noe med farten å gjøre og også fallhøyden tenker jeg.  Farten på en linebane på en lekeplass skal ikke overstige 7meter pr sekund - dvs 25,2km/t.

Om dette er noe en tar penger for å la brukere benytte og det er i en park eller liknende er det antagelig tivoli tilsynet som skal kunne svare på dette.

Lykke til!

 

Fallunderlag for linebaner

Hei,  Har kjøpt inn ein 25 m løypestreng til montering i nærmiljøparken vår, og får litt ulike signal om kva underlag vi bør bruka.  Fallhøgda blir maks 1 m, rekna frå sitteplata. Er det ok med gras, supplert med bark/kutterflis der slitasjen blir for stor?

Svar: 

Med løypestreng oppfatter jeg at du mener linebane!

Løsningen din høres grei ut forutsatt at fallhøyden ikke overstiger 100 cm fra setet ift fallhøyden. Gress og jord er kun egnet opp til slik høyde.
Forutsetter at det er et sittesete her og ikke høyt hengende håndtak der brukeren kan henge etter hender/armer.

Hvordan regner man ut fallsoner rundt et apparat ?

Hei,
Vi skal legge fallunderlag, gummimatter, under et lekestativ. Hvor langt utenfor stativet må vi legge fallunderlaget?

Svar: 

Fallhøydene måles på en rekke ulike måter beskrevet i standarden EN1176 punkt 4.2.8.1. Hovdesaklig fra der barna står, som plattformer og trappetrinn, fra toppen av klatrelek/hengelek som armgang og voltestenger.  En del utstyr har egne krav, eller som på husker så beregnes dette ut fra opphengenes lengde.  Høyere fallhøyder bør tas hensyn til om barna oppmuntres/gis tilgang til høyere høyder, selv om det nok ikke er tiltenkt slik fra produsenten - som opp på tak via klatrebare nettbruer, håndtak, rekkverk osv.  Da sier både standarden i nevnte punkt, og også forskriften i §1 at en skal ta hensyn til dette.  Og vi erfarer at ikke produsentene alltid gjør det.

Fallsonen må regnes ut ift de ulike fallhøydene.
Minstemål for svært mange apparater er 150 cm til alle sider. For fallhøyder over 150 cm må det regnes ut særskilt. Dette gjelder allikevel ikke for de apparatene som ikke har unntak/tillegg, og som stort sett er apparater med tvungen bevegelse, som vil si at barn tvinges til å være i bevegelse som i husker, rutsjebaner, karuseller m fl..

Det kan være forhold dere ikke opplyser om som gjør at vi ikke kan si hva som er riktig for deres apparat, slik at det er best om dere tar kontakt med oss hvis ikke leverandøren kan hjelpe dere og da oppgir høydene og tar noen bilder.  Så tar vi det derfra.

Lykke til.

 

Er det noe krav til underlag under fallmatter?

Hei, Jeg har vært på kurs hos dere tidligere og er usikker på hva dagens lover er angående underlag for matter på lekeplasser…
I dag er det gruslagt under gummimattene, men jeg lurte på om det er lov med asfalt under mattene? Gummimattene er ca 50mm tykk.
Håper på raskt svar da de holder på med graving i skolegården….
 

Svar: Gummimatter / syntetiske underlag testes slik at de i seg selv som selvstendige underlag skal tilfredsstille kravene til kritisk fallhøyde.  Det betyr at underlaget normalt ikke har noe å si mht støtdemping så lenge de legges ordentlig.

For en endelig avklaring bør du sjekke opp med leverandøren du bruker og få dokumentasjon / test sertifikat på dette fra dem slik forskriften krever - §11-3.
De skal og levere deg monteringsanvisning der dette bør stå og FDV dokumentasjon mht vedlikehold etc.
  Her bør det også fremgå anbefalinger i forhold til å forebygge for dreneringsproblematikk. 

Lykke til !

Må vi ha matter eller sand under hinderløype?

 

Hei,  vi på xx skole snakker om å bygge en liten hinderløype. Den skal ikke ha noen hinder som er høyere enn 90 cm. Må vi fortsatt da ha noen matter eller sand under?
Er det en høyde vi må holde oss under hvis vi bare skal ha den rett på plenen. Det er ikke snakk om mer enn en balansebom, noe vi må krype under og noen hinder som skal hoppes gjennom.
Vi skal IKKE bygge noe som elevene skal klatre eller henge fra.


Svar:
Jord og gress er iht forskriften greit opp til en fallhøyde på 1-1,5 meter. 

For høyder over 1 meter bør det være velpleiet gress. Der gresset blir slitt og evt. spisse steiner o.l. kan komme frem i fallsonen,  kan dere evt grave en vid skålformet grop å fylle med furubark. Dybde på gropa bør være 20 cm for hele det slitte området som så skrår opp til gresset over en avstand på minst 50 cm slik at man får en «myk» overgang til gresset.  DA får dere ingen KANTER, noe som er sentralt, og barken "flyter" over i gresset.  
Vedlikehold:  etterfyll med bark ved behov.

Les mer om soner og fallunderlag HER

Hvilke kriterier gjelder for bark som fallunderlag?

Hei, på vegne av en kunde har jeg fått følgende spørsmål:
Hvilke kriterier skal til for å kunne benytte bark til støt dempende underlag?

Svar:
Mht standardens beskrivelser av bark som støtflate står det at den skal være mellom 20 og 80 mm (EN:2008 1176 - i del 1 punkt 4.2.8.5.2.) 
Dette bør være grov drenerende bark – slik som furubark. 
Vår erfaring er at all annen bark utvikler seg til en komposterende «graut».  Husk SVÆRT god drenering i underlaget – furubark knuses og vil også komposteres etter hvert.

Kutterflis kan benyttes i forholdet 5-30 mm. 

Les mer HER

Gammel båt som lekeplassutstyr

Hei, xx barnehage har tatt imot en båt; litt stor passbåt.

Det er fylt opp med sand rundt og  lagt nytt gulv, åpningene er store nok. Det er bare pressenning på taket, så der kommer ikke barn oppå, de leker inni og rundt.
Vi er uenige om sikkerhet og mulig risiko for skader, og ber om en befaring og uttalelse, før vi eventuelt legger matter rundt.

Svar:

Ift plassering, soner, støtflater osv så bør dette kunne avklares med noen opplysninger, bilder osv.  Her er høyder sentrale.  Om dere kan ta noen bilder og måle høyder fra bakken og opp til de fleste sentrale områder som; ripe, dekk, nedre kant av åpninger som kan klatres i og taket, og så referere disse til bildene til oss, så kan vi lettere si noe om dette.

Vi uttaler oss aldri endelig eller bestemt på forhånd, kun etter å ha kontrollert selv.  Det vi uttaler oss om er kun de forutsettinger vi får opplyst og det vi normalt kan anta.  Noen form for forhåndsvurdering mht at det er avviksfritt eller liknende gjør vi aldri. Gi beskjed om dere ønsker ekstra befaring mht dette, eller avventer til neste årskontroll.