KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Hvor ofte skal lekeplasser kontrolleres ?

Hva sier loven om pålegg av kontroll av lekeplasser? M.a.o. hvor ofte skal de kommunale lekeplassene i xx kommune kontrolleres?


Svar: Lov og forskrift sier ikke så mye om hvor ofte. Det er i kommentarene og i standarden vi finner noe om dette.  I kommentarene til intern-kontroll-forskriftens § 4 så står det bl.a:

 «innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet».  Dette er ofte oppfattet som et «årlig hoved-ettersyn».

For øvrig er det eier som til enhver tid har ansvar for å oppfylle kravene iht lov og forskrift, se bl.a. lekeplassforskriftens §16, produktkontrolloven og internkontrollforskriften.  Se også direktoratets svar på dette – HER.

Standarden – veilederen som forskriften viser til som minstekrav – sier at det skal være:
- Rutinemessig visuelt ettersyn daglig/ukentlig – gjerne ifbm rutinemessig vedlikehold
- Funksjonsettersyn månedlig/kvartalsvis – gjerne ifbm korrigerende vedlikehold og
- Årlig hovedettersyn – en gang i året – som oftest med påfølgende utføring av tiltak.